De begroeide Pergola moet blijven!

ENGLISH BELOW

 

De sfeervolle, fraai begroeide Pergola van Restaurant De Italiaan moet blijven!
Door een generieke aanpak inplaats van het beloofde maatwerk dreigt de Pergola te moeten verdwijnen! Wij hebben jullie steun nodig om te strijden voor deze verfraaiing van de buurt.


In het coalitieakkoord van de gemeente staat het volgende:
“… We zorgen voor levendige buurten en openbare ruimten door waar het zonder overlast kan de uitgebreide terrassen uit de coronatijd voort te zetten…”

teken de petitie alstublieft! & VERGEET NIET TE BEVESTIGEN IN DE MAILBOX!!

Groene_pergola.jpg 

De pergola is sfeer bepalend in de al zo mooie Bosboom Toussaintstraat. Een meerwaarde voor de buurt!

Het is nu alweer ruim 2 jaar geleden dat wij op creatieve en groene wijze invulling gaven aan de toegekende grauwe parkeerplaatsen om ons terras in coronatijd uit te breiden.

Dagelijks genieten buurtbewoners, stadsgenoten en vele toeristen van de groene pergola met sfeervolle verlichting. Dagelijks krijgen wij complimenten, maken mensen foto’s of staat men onze Italiaanse pergola gewoon te bewonderen.

 

In De Agenda Maatregelen Amsterdam Autoluw spreekt de gemeente zelf van de ambitie om het aantal parkeerplaatsen te verminderen en te vervangen voor meer groen. Dit is precies wat wij hebben gerealiseerd zonder kosten voor de gemeente zelf.

 

Bovenstaande voorbeelden van beleid en doelstelling van de gemeente zelf geven ons het geloof dat wij met recht strijden voor het behoud van onze unieke Pergola!

 

ENGLISH VERSION:

 

The beautifully overgrown Pergola of Restaurant De Italaan must remain!
Due to a generic approach instead of the promised customization, the Pergola is in danger of having to disappear! We need your support to fight for this beautification of the neighborhood.

The coalitieakkoord of the municipality states the following:

“… We provide lively neighborhoods and public spaces by continuing the extensive terraces from the corona time where it is possible without nuisance…”

Please sign the petition! & DON'T FORGET TO CONFIRM IN THE MAILBOX!!

Groene_pergola1.jpg

The pergola determines the atmosphere in the already beautiful Bosboom Toussaintstraat. An added value for the neighborhood!

It has now been more than 2 years since we implemented the assigned gray parking spaces in a creative and green way to expand our terrace in corona time.

Local residents, fellow citizens and many tourists enjoy the green pergola with atmospheric lighting every day. Every day we receive compliments, people take pictures or just admire our Italian pergola.

In De Agenda Maatregelen Amsterdam Autoluw, the municipality itself speaks of the ambition to reduce the number of parking spaces and to replace them with more green throughout the city. This is exactly what we have achieved at no cost to the municipality itself.

The above examples of policy and objectives of the municipality give us the belief that we are rightfully fighting for the preservation of our unique Pergola!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Restaurant De Italiaan om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...