DAC de Singel, moet open blijven!

Dac de Singel is een onderdeel van Livio. Livio wil het Dac sluiten.
Dac de Singel is een activiteitencentrum voor lichamelijke gehandicapte jongeren. De jongeren komen dagelijks met veel plezier naar de Singel omdat dit vaak het enige pleziertje is wat ze nog hebben. Voor de meeste jongeren is het dac hun werk en dit geeft invulling aan hun leven. 
Door het sluiten van het dac zullen de jongeren geen dagbesteding meer hebben. Dit houd in dat ze op de verpleegafdeling moeten blijven. 

Met deze petitie willen wij Livio laten zien dat het dac onder geen beding gesloten mag worden. 
Teken de petitie en help de deelnemers van dac de Singel!

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik M. Siemerink om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...