Crevits en Clio in de Clinch! Red onze masteropleiding

 

banner9.jpg

Geachte minister Crevits

De laatste dagen is er nogal wat commotie over uw voorstel om de lerarenopleiding te verbeteren. Uw hervorming zou een tweejarige master zijn waarin zowel de lerarenopleiding zit als het laatste jaar van het vak waarvoor men studeert, bijvoorbeeld geschiedenis.
Een goed idee en de universiteiten zelf zijn al langer voorstander van zo een opleiding. Er zit echter een addertje onder het gras. U vindt dat deze educatieve master voor sommige studierichtingen maar 90 studiepunten hoeft te bedragen in plaats van de gebruikelijke 120 voor een tweejarige master. Dat is zo voor de opleiding Geschiedenis. Verschillende professoren van de Vakgroep Geschiedenis hebben u al gewezen op de gevaren van uw beslissing. Ze hebben zelfs een opiniestuk geschreven waarin ze de argumenten voor een aanpassing van deze beslissing bespreken.

U wil, spijtig genoeg, van geen wijken weten. Daarom, minister Crevits, schrijven wij als historici in spe deze brief, want ook de studenten hebben hierover een mening.Eerst en vooral vragen wij ons af op welke manier u en uw kabinet beslissen dat een opleiding moet bestaan uit 90 of 120 studiepunten.

U zegt dat deze beslissing afhangt van de wetenschappelijkheid van een discipline en het voortraject in de bachelor (DS 26/09/2017). Wie beslist dit echter en op welke manier wordt de wetenschappelijkheid van een discipline getest? U vindt dus dat een opleiding geschiedenis minder wetenschappelijk is dan een opleiding talen of biologie. Wij kunnen u verzekeren, minister Crevits, dat ook wij veel onderzoek verrichten. Onze hele opleiding draait rond het onderzoeken van historische bronnen en de kritische interpretatie daarvan. In welke mate is onze opleiding dan minder wetenschappelijk dan een andere opleiding?

Voorts is het eigenaardig dat u de kwaliteit van de leerkracht probeert te verbeteren door een opleiding in te korten. Als iemand leerkracht geschiedenis met een universitair diploma wilt worden, studeert hij of zij vijf jaar: drie bachelorjaren, één masterjaar en één jaar lerarenopleiding. U zou dit met een half jaar willen inkorten. Het lijkt ons tegenstrijdig dat u de opleiding wilt verbeteren door ze in te korten, zeker als andere richtingen wél een tweejarige master krijgen.

Het tast ook vooral de opleiding zelf aan: u haalt een deel uit de richting zodat de lerarenopleiding erin past. Dat zorgt ervoor dat de afgestudeerde leerkrachten geschiedenis eigenlijk geen volwaardige master hebben behaald, wat nogmaals een verlaging is van de kwaliteit van de leerkracht. Wij stellen ons ook vragen over de vakken die zouden worden weggelaten. Welke vakken zou een leerkracht in opleiding niet krijgen die een gewone student geschiedenis wel krijgt? Wie beslist er welke vakken er wegvallen? Hoe eerlijk is dit tegenover andere studenten geschiedenis?

Zoals verschillende professoren terecht aanhalen in het artikel ‘Leraars geschiedenis in de solden’ (DS 13/07/2017) zijn leerkrachten geschiedenis de geschikte mensen om, in tijden van fake news, leerlingen kritisch te doen kijken naar alles wat in de media verschijnt. Dit kunnen wij niet genoeg benadrukken. Met uw voorstel, minister Crevits, zouden er leerkrachten op de arbeidsmarkt komen die minder goed zijn opgeleid in het gebruiken van de kritische methode.

Het is, nogmaals, ontzettend belangrijk dat jongeren die in contact komen met zoveel informatie en moeten omgaan met de massamedia hieruit correcte informatie moeten kunnen halen. In een wereld waar populisme opnieuw hoogtij viert, kan een leerkracht geschiedenis jongeren leren wat en wie te vertrouwen. Dat zal ongetwijfeld ook duidelijk worden bij verkiezingen. Een goed opgeleide leerkracht geschiedenis kan aanzet geven tot het kritisch interpreteren van de propaganda van een populist.
Een leerkracht die opgeleid is volgens uw beleid, kan dat volgens ons niet zoals het zou moeten. Het is eveneens belangrijk in onze steeds diverser wordende maatschappij om kennis te maken met de cultuur en geschiedenis van verschillende bevolkingsgroepen.
De professoren vrezen, terecht, dat wanneer uw voorstel goedgekeurd wordt, de leerkracht deze zaken niet zo goed zal kunnen overbrengen als hij geen volledige opleiding heeft gehad.

Daarom vragen wij, studenten, om niet in te gaan tegen de vraag op het terrein, maar wel om onze dierbare opleiding de volwaardige Educatieve Master te geven die ze verdient en vooral de leerlingen van morgen de geschiedenisleerkracht te geven die zij verdienen.

Wij hopen eveneens dat hierover gediscussieerd kan worden tussen u, professoren, onderwijsexperten en ja, misschien zelfs met studenten.

Wij staan altijd open voor contact, om onze mening te geven, om u te helpen om onze maatschappij een betere toekomst te geven.

Met vriendelijke groeten,

Vlaamse Geschiedkundige Kring, studentenvereniging verbonden aan de opleiding Geschiedenis

KunstHistorische Kring, studentenvereniging verbonden aan de opleiding Archeologie en Kunstwetenschappen

Klassieke Kring studentenvereniging verbonden aan de opleiding Klassieke Talen

Filologica, studentenvereniging verbonden aan de opleiding Taal- en letterkunde

Slavia, studentenvereniging verbonden aan de opleiding Oost-Europese Talen en Culturen

Stuart, studentenvertegenwoordiging aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte

ISHA Ghent, lokale afdeling van de internationale vereniging der geschiedenisstudenten

en alle bezorgde historici in spe

 


Studenten Geschiedenis van de Universiteit Gent    Neem contact op met de schrijver van de petitie