Continurooster CBS Rehoboth Ochten

(Deze petitie is gestart door ouders)

Wil je ook dat de Rehoboth definitief overgaat naar het continurooster? Teken dan deze petitie. Het geeft rust en continuïteit voor de kinderen en ouders. Er is meer tijd over na schooltijd. Ook is er geen onderscheid meer tussen kinderen die wel of niet overblijven.

Wij

Ouders van de kinderen van de Rehoboth constateren

  • Van 8.30u tot *14.30u naar school, geeft veel meer rust voor de kinderen. De woensdagmiddag blijft voor alle groepen een vrije middag.  
  • Gezamenlijk eten bevordert het groepsgevoel.
  • Om de leerkrachten een half uur te ontzien kunnen we als ouders pleinwacht draaien. Mocht het weer dit niet toe laten blijft de toezicht houdende ouder met kinderen in klas. 
  • Voor ouders geen haastig gesleep meer met kinderen tussen de middag.
  • Er is meer tijd voor sport en afspreken met vriendjes na schooltijd. Meer tijd voor ontspanning.
  • Op de BSO kan er nog echt iets gedaan worden, in tegenstelling tot het 'uurtje' dat anders overbleef.
  • Verder zijn er de helft minder contactmomenten (Corona) op het schoolplein.
  • Er komen geen extra kosten bij voor de school als bevoegde mensen binnen de school en de ouders afwisselend aanwezig zullen zijn op school tijdens de pauze van de leerkrachten.
  • De kosten voor de BSO zullen iets hoger uitvallen doordat er iets langer opvang na school nodig is. Dit wordt echter wel een klein beetje gecompenseerd met het overblijf geld wat weg valt. 

en verzoeken

CBS Rehoboth om definitief over te gaan naar het continurooster! We hebben kunnen ondervinden hoe fijn dit is en willen dit graag weer terug.

*De tijden en andere invulling kan wijzigen dit is een voorbeeld. De definitieve tijden worden door de school bepaald. 

Wanneer er voldoende handtekeningen voor deze petitie zijn, kan deze worden overgedragen aan de MR en het schoolbestuur.


Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Heleen toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...