CO2meter in elke klas, elke leraarskamer, elke schoolrefter en elke sportzaal op school

Horeca, fitnesscentra en feestzalen zullen straks verplicht over een CO2 meter moeten beschikken, die zichtbaar voor iedereen is opgesteld en niet naast een deur of raam of ventilatiemond. De norm ligt op maximum 900 CO2 ppm (parts per million). Tussen 900-1200 ppm is een actieplan vereist. Bij 1200 ppm is het besmettingsrisico 61% hoger dan bij 900 ppm (VITO).

Ook leerlingen en leerkrachten hebben recht op een veilige omgeving en maximale ontwikkelingskansen. Hogere CO2-waarden belemmeren de leerprestaties die hierdoor 5 tot zelfs 20% lager kunnen liggen.

Daarom vragen wij dat leerlingen en leerkrachten van dezelfde bescherming zouden kunnen genieten als bezoekers van horeca en fitnesscentra. De aanwezigheid van die eersten is immers dagelijks, langdurig en vereist i.t.t. een bezoek aan de horeca en fitnesscentra.

Onderzoek:

-2009: slechts 1 van de 90 onderzochte klassen voldeed aan de normen. Het Vlaams Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agion) heeft toen CO2-meters in klaslokalen aanbevolen. Nog steeds beschikt volgens een steekproef van Sciensano maar 14% van de klassen over een CO2-meter.

-2019: in 50% van de klassen meet men ruim 2000 ppm (tot 6000 ppm)

Wie nog meer info wenst over onderzoeksbevindingen, wettelijke bepalingen, de impact op de leerprestaties enz... kan terecht op de volgende blog https://medium.com/@carlvank/verluchting-op-school-tijdens-corona-2a5b500c91e3  

! Vergeet na ondertekenen niet te bevestigen in de mail die u binnenkrijgt op het mailadres dat u opgeeft !

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Carl Van Keirsbilck om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...