CBS Goudenstein: De Juiste Koers

Het christelijke geloof en de Bijbel wordt door de stichting CPOB (Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard) niet meer uitgedragen als DE waarheid, maar als EEN waarheid. Daardoor wordt er steeds meer ruimte gegeven aan zaken die het christelijke karakter ondermijnen. Wij maken ons ernstig zorgen over de plaats die God in mag blijven nemen binnen de CPOB. 
(Een uitleg over deze zorgen staat beschreven in de informatiebrief over petitie 'De juiste koers'. Deze kan opgevraagd worden bij de contactpersonen.)

Wij zijn ouders van kinderen op de christelijke basisschool Goudenstein in Haaften, onderdeel van de CPOB. Wij zijn ouders van kinderen die over enige tijd naar de Goudenstein gaan. Wij zijn ouders van (toekomstige) kinderen op andere CPOB-scholen. Wij zijn dorpsgenoten en anderszins betrokkenen. De meesten van ons zijn christenen. Anderen zijn dit niet zo uitgesproken, maar ook zij waarderen de zichtbare plek van de christelijke normen en waarden op o.a. CBS Goudenstein.

Door het tekenen van deze petitie laten wij weten dat wij ons niet kunnen vinden in de wijze waarop er invulling gegeven gaat worden aan de christelijke identiteit binnen de scholen van de stichting CPOB. 


Roel IJmker: 06-53111436 & Daniëlle Mans: 06-27013340    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Roel IJmker: 06-53111436 & Daniëlle Mans: 06-27013340 om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...