Burgerinitiatief Voorhout - parkeerproblematiek Centrum

Burgerinitiatief Voorhout:  

Wij zijn een burgerinitiatief dat bestaat uit buurtbewoners vanuit de Boerhaavestraat, Herenstraat, Margrietstraat, Willem Botsstraat, Prins Bernhardstraat, Marijkestraat, Julianalaan, Ter haar Romenystraat, Mgr. Broerestraat, Beatrixstraat en Dinsdagse Wetering. Wij kampen al jaren met parkeerproblematiek die in het verleden in diverse stukken zijn erkent door de gemeente.    

 

Op dit moment kampen wij met de volgende twee problemen:

1.       Het parkeerprobleem in bovenstaande straten wordt op dit moment door de gemeente niet meer erkend;

2.       Er wordt afgezien van de aankoop van het parkeerterrein van de ‘oude’ plus/ Poolse supermarkt. Hierdoor zullen 32 parkeerplekken verdwijnen en dit zal leiden tot torenhoge parkeerdruk op de omliggende straten zoals eerder ervaren in het verleden.  

Wij zijn op zoek naar bewoners, winkeliers of andere dorpsbewoners die dezelfde parkeerproblemen en overlast ervaren zodat wij dit parkeerprobleem nogmaals onder de aandacht kunnen brengen bij de gemeente.

In de Centrumvisie zijn ooit oplossingen aangedragen voor de parkeerdruk waaronder de aankoop van de parkeerplekken bij de ‘oude’ Plus/ Poolse supermarkt. Wij willen de gemeente hier graag aan houden en er voor zorgen dat de ons beloofde Centrumvisie wordt uitgevoerd om grote problemen in de toekomst te kunnen voorkomen in Voorhout.

Erkent u zich in de problematiek en bent u ook bezorgd? Laten we dan onze krachten bundelen!   Teken daarom nu deze petitie.

Wij gaan dit onderwerp op 28 januari 2021 indienen bij de raadsvergadering. 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Burgerinitatief Voorhout toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...