Burgerinitiatief Erken Palestina

In navolging van Zweden, verzoeken wij aan de Tweede Kamer om Palestina als een onafhankelijke staat te erkennen, en wel hierom:

Het Midden-Oosten is een bloederige chaos en het conflict tussen  Israel en de Palestijnen sleept ondertussen al ongeveer een halve eeuw aan, zonder realistisch uitzicht op een permanente vrede in de regio. Het wordt tijd dat hier een definitieve oplossing op wordt gevonden, aangezien het ondertussen duidelijk is geworden dat beide zijden van het conflict (noch Israel, noch Fatah en Hamas) geen werkelijke interesse hebben om deze doorlopende crisis eens en voor altijd op te lossen.

Hoewel wij zien dat het Palestijnse leiderschap zelf ook bloed aan hun handen hebben, geloven wij ook dat wat Israel in de Palestijnse gebieden aan het doen is (zoals het isoleren en bombarderen van Gaza) niet te verdedigen is - Israel is immers een volwaardig en hoogontwikkeld land, de Palestijnen zijn een volk zonder land - dit betekent dit dat zij constant een groot nadeel hebben tegenover het goedgeorganiseerde Israel.
 
En dat is een groot probleem: Een grote hindernis op de weg naar de vrede is immers het feit dat de Palestijnse gebieden zich op dit moment in een ongedefinieerde staat van zijn bevinden: Aan de ene kant maken zij geen deel van de staat Israel uit, maar  tegelijk zijn zij ook geen eigen land - en het is deze vlees-noch-vis-situatie  die ervoor zorgt dat deze crisis zich oneindig door kan blijven slepen.

Om hier eindelijk eens een permanent einde aan te maken, geloven wij dat de 2-statenoplossing de enige zinnige oplossing in dit geval is, aangezien de huidige situatie niet door kan gaan en ook voor niemand nog nuttig is - niet voor de Palestijnen en niet voor de Israeli's.

Daarom vinden wij dat zowel Israel als de Palestijnen met kracht naar de onderhandelingstafel terug moet worden gebracht. Beide kanten  moeten doelmatig gemotiveerd worden om actief een einde aan het conflict te zoeken, in plaats van de wederzijdse haat te bevorderen.  Er zijn een aantal  maatregelen die wij kunnen nemen om dit mogelijk te maken, maar voordat dat gebeurd moeten wij ervoor zorgen dat de onderhandelingsposities van beide zijden meer gelijkwaardig wordt dan het nu is: En dat houdt de creatie van een  onafhankelijke Palestijnse staat in. Hoewel verre van perfect, is het de enige oplossing die enige zin heeft als wij dit conflict voor eens en voor altijd op willen lossen.

Daarom vragen wij dat de Tweede Kamer alvast steun aan de 2-statenoplossing geeft door de Palestijnse staat te erkennen als een onafhankelijk land (in navolging van Zweden) aangezien zowel de Palestijnse als de Israelische burgers genoeg hebben geleden om in het land van hun eigen keuze te kunnen leven, en het tijd is dat het conflict tussen Israel en de Palestijnen maar eens tot een goed einde wordt gebracht, want dit kan zo langer niet meer doorgaan!

Bij voorbaat dank voor uw steun!

Voor meer informatie over dit onderwerp: www.democ.nl/Israel en Palestina
Contact opnemen met de auteur van deze petitie