Bruidsfotografie is seizoenswerk

Het beroep bruidsfotograaf wordt sterk door het seizoen bepaald. Als bruidsfotograaf heb je in Nederland te maken met een trouwseizoen dat loopt van half april tot en met eind oktober met daarna nog een piek rondom de feestdagen met winterbruiloften, afronden van het seizoen, maken van albums en verwerken van nieuwe aanvragen. 

Dit maakt het voor de fulltime bruidsfotograaf nagenoeg onmogelijk om in een schoolvakantie binnen één schooljaar twee weken aaneengesloten met vakantie te gaan.

Voor beroepen die seizoensgebonden werken is er gelukkig de wet voor seizoensgebonden arbeid die het mogelijk maakt de kinderen buiten de reguliere vakanties mee op vakantie te nemen. 

Bruidsfotografie wordt echter door Leerplicht niet erkend als seizoensgebonden arbeid, met als gevolg dat bruidsfotografen alleen tijdens de reguliere schoolvakanties met hun schoolgaande kinderen op vakantie kunnen.

Hierbij vraagt Leerplicht de bruidsfotograaf – al dan niet indirect – te kiezen tussen vakantie of inkomsten. Met deze petitie willen we deze keuze verwerpen. 

Steun met het tekenen van deze petitie dat bruidsfotografie in Nederland erkend wordt als seizoensgebonden arbeid en hiermee dezelfde rechten ontvangt voor het opnemen van vakantie en vrije dagen voor hun kinderen als andere aan seizoensgebonden arbeid verbonden beroepen.