Populairste petities van 2013

  • Taal: Nederlands
Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | Dit jaar (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Stop geluidsoverlast NDSM –(dance)evenementen

De NDSM-werf wordt een steeds boeiender en bloeiender cultureel centrum van Amsterdam Noord. Er vinden prachtige en vernieuwende evenementen plaats. Fantastisch voor de buurt en voor bezoekers. Helaas ondervinden omwonenden bijzonder veel hinder van de toenemende dance-festivals op de werf. De klachten lopen uiteen van irritatie, tot grote stress en gezondheidsproblemen. 12 uur lang (en soms nog langer) dreunende bassen in woningen levert zelfs agressieve reacties op. Ramen en deuren gesloten ho

Gecreëerd: 2012-11-15

Tijdsbestek Alle landen Nederland
Alle periodes 963 960
2013 283 281

Laat Femke wonen

Waar met vergunning gebouwd werd mag ook gewoond worden!Wonen is een basisrecht dat nooit mag geschonden worden, daarom mag in elk vergund gebouw dat geschikt is om te wonen ook gewoond worden, zelfs al staat het gebouw zonevreemd of niet in woongebied. Elk gezinslid kan geldig tekenen, doe dit dan ook aub!Meer stemmen = meer druk op de overheden.Meer info op  http://goo.gl/KUfmmj De petitieactie gaat verder, blijf ons steunen en teken Femke haar petitie voor het recht op wonen,  bedankt.

Gecreëerd: 2013-06-28

Tijdsbestek Alle landen België
Alle periodes 301 276
2013 280 257

Een nieuwe politieke partij : ROEL - Recht Op Een Leven !

ROEL - Recht op een leven - staat voor : resoluut tegen onrecht en onmacht van onze bevolking. artikel nieuwsblad :  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130526_00598556 artikel streekkrant : www.roel-vzw.be www.rechtopeenleven.be ROEL vindt u terug op facebook en is actief in Vlaanderen, Wallonië en sinds kort in Nederland. Ons welvaartsland België : 1,6 miljoen mensen onder de armoedegrens, hoeveel net erboven? 100.000 mensen ambtshalve geschrapt en leven in de illegali

Gecreëerd: 2013-06-08

Tijdsbestek Alle landen België
Alle periodes 347 312
2013 279 244

Tegen netvergoeding voor particulieren met zonnepanelen.

BELANGRIJK !! Info rechtsgeldigheid petitie: De handtekeningen van mensen die geboortedatum en adres hebben ingevoerd zijn rechtsgeldig. Zonder geboortedatum en adres TELT UW handtekening NIET !!   Groene stroom met zonnepanelen. Particulieren die zonnepanelen laten plaatsen, doen dit niet om woekerwinsten te maken, maar in eerste instantie om hun bijdrage te leveren aan een beter klimaat en hun energieprijs te beperken. Dit is op zich een initiatief dat gestimuleerd moet worden door onze ov

Gecreëerd: 2013-01-29

Tijdsbestek Alle landen België
Alle periodes 276 259
2013 276 259

Boycot Knack! Stop de propagandamachine van de Monsanto-industrie

Dirk Draulans, redacteur wetenschap van Knack, koestert een diepe rancune tegen ecologische activisten. Met de regelmaat van een klok misbruikt hij daarom zijn weekblad voor de publicatie van vulgaire demagogische opinies die de industrie van genetische gemanipuleerde voeding goedpraat en elk protest botweg als karikatuur criminaliseert. Ook op 31 juli was het weer prijs. Het lezersbedrog begint al bij de titel: ‘De consument wil betere planten.’ Onzin, de consument wil vooral gezond en eerlijk

Gecreëerd: 2013-08-01

Tijdsbestek Alle landen België
Alle periodes 356 270
2013 275 206

Aktie Hondenbelasting Nederland

Hondenbelasting is niet meer van deze tijd en is (evenals de OZB) in strijd met het recht op vrije eigendom!En valt onder ambtelijke uitbuiterij ! RECHT OP VRIJE EIGENDOM Afschaffing van stressveroorzaker hondenbelasting lukt alleen als iedere hondenbezitter in Nederland die deze belasting moet betalen, dat gaat weigeren op basis van de gegevens die op deze site worden aangeboden. Dat is nou de Macht van het Getal en daar zijn ze in Den Haag doodsbenauwd voor. Gemeentebesturen dito. Als misstand

Gecreëerd: 2011-11-08

Tijdsbestek Alle landen Nederland
Alle periodes 2559 2526
2013 274 270

Steun de sportgarnaalvissers uit Nieuwpoort

Van 2 juli 2013 tot en met 29 september 2013 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van marien ruimtelijk plan (MRP) en het bijhorende milieueffectenrapport (plan-MER). Daaruit blijkt dat de zone tussen Oostende en De Panne afgesloten zal worden voor de sportvissers die op garnalen vissen. Uiteraard zouden de sportgarnaalvissers graag hun plezierboot blijven behouden om zo hun hobby te kunnen uitoefenen. Daarnaas

Gecreëerd: 2013-08-16

Tijdsbestek Alle landen België
Alle periodes 274 269
2013 273 268

Dissectie van dieren in de klas/ Dissection of animals in the cla

Dissectie van dieren in de klas Er bestaan tegenwoordig heel wat alternatieven voor de dissectie van dieren of van hun organen in de biologieles: video’s, maquetten, CD-ROM’s, simulatoren, … Wanneer dieren op die manier worden gebruikt in de les, draagt dat ertoe bij dat dieren beschouwd worden als wetenschappelijk materiaal. Leerlingen kunnen daardoor de idee krijgen dat het leven van een dier weinig waarde heeft. Als je er tegen bent dat dieren in de lessen biologie gebruikt worden teken dan d

Gecreëerd: 2013-07-15

Tijdsbestek Alle landen Nederland
Alle periodes 281 88
2013 273 86

1/3 is de MAX

De private huurders vragen een uitbreiding van de huursubsidies voor private huurders zodat niemand nog meer dan 1/3 van zijn inkomen aan woonkosten moet betalen. Voor de toekenning is enkel het belastbaar gezinsinkomen doorslaggevend, (vergelijkbaar met inkomensgrenzen voor sociale huur) . Voor de laagste inkomens moet de 1/3 verlagen tot 1/5. Huursubsidiemoet gekoppeld worden aan de kwaliteit van de huurwoning (verplicht conformiteitsattest) en aan de hoogte van de huurprijs (richthuurprijs, r

Gecreëerd: 2013-06-25

Tijdsbestek Alle landen België
Alle periodes 320 319
2013 271 270

Stop opheffing penitentiaire programma's

Meer PP’s betekent bezuinigen met visie! ​Staatsscretaris Teeven wil fors bezuinigen op het gevangeniswezen en alle penitentiaire programma's (pp's) afschaffen. Hij vindt de aangekondigde staking bij DJI voorbarig. Hij gaf in het radio 1 interview op 9 april aan open te staan voor alternatieven. Mijnheer Teeven, graag vragen wij aandacht voor uw eigen PTC’s: Al jaren zijn de penitentiaire programma’s uw ondergeschoven kindje binnen het gevangeniswezen. De PTC’s zijn door andere belangen (zoals d

Gecreëerd: 2013-04-10

Tijdsbestek Alle landen Nederland
Alle periodes 270 267
2013 269 266

Zwerfdieren opvang Wieringen/Wieringermeer moet blijven!!

Deze Petitie start ik omdat ik boos, teleurgesteld en verdrietig ben net als mijn moeder, tante en Frouwke Zoutman die al heel wat jaren samen de Opvang die onder het dierentehuis in Hoorn valt hier op wieringen en in de Wieringermeer samen runnen. De gemeente Hollands Kroon heeft onlangs besloten dat ze de samenwerking met onze opvang per 1 januari 2014 willen beëindigen. De gemeente Hollands Kroon gaat dan verder met het dierenasiel in Den Helder en Schagen. Deze dierenasiels bevinden zich rui

Gecreëerd: 2013-12-05

Tijdsbestek Alle landen Nederland
Alle periodes 270 266
2013 267 264