Vetas vraagt: Red de honden Irios en Irina van de euthanasie.

 

Dringende oproep tot hulp om in te gaan tegen de beslissing van de gemeente Dilbeek. Op 09/07/2013 werden 2 duitse herders terug gevonden terwijl ze schapen aan het op eten waren, interventie van politie alsook dierenarts kwam ter plaatse om de honden te verdoven.

Vetas is deze honden gaan ophalen waarbij nu 12 uur later blijkt dat deze honden onmiddellijk dienen geeuthanaseerd te worden omdat ze uitzonderlijk agressief zijn en een gevaar voor de maatschappij.

Ondertussen is Vetas bezig met man en macht deze honden te redden van de euthanasie, echter dit kan alleen maar als de burgemeester van Dilbeek de uitspraak van zijn medewerkers verwerpt en ons de mogelijkheid geeft om te bewijzen dat de honden gehandeld hebben omdat ze honger hadden.

Ondertussen is er reeds een gedragsevolutie van de honden en deze zijn NIET agressief!!! Alsook bedrijfsdierenarts is komen constateren,  Integendeel, uitzonderlijk lief. Teken deze petitie aub, zodat Vetas kan zorgen dat deze dieren gered worden van de onterechte dood!!!