Variabele arbeidstijd FOD Financiën

FOD Financiën: Voor een
respectvolle aanpassing van het reglement inzake variabele arbeidstijd !

Onze werkgever heeft beslist om het systeem van de variabele arbeidstijd aan te passen.

Terwijl onze managers deze hervorming als een win-win situatie voorstellen voor iedereen (zowel administratie als personeel), blijkt dit echter een achteruitgang te zijn voor het personeel. De verbeteringen lijken schamel door het schrappen van talrijke, bestaande voordelen!

 

Wij wensen een respectvolle aanpassing van het reglement inzake variabele arbeidstijd en eisen daarom het behoud van de bestaande regels met volgende aanpassingen:

 • de uitbreiding van glijtijden : ‘s morgens van 7 u tot 10 u en ‘s
  namiddags van 15 u tot 19 u zonder de glijtijden onder de middag (11 u 45 tot
  14 u) te wijzigen;
 • twee pauzes van 15 minuten (in de voormiddag en in de namiddag) die
  beschouwd worden als arbeidstijd;
 • de mogelijkheid om een groter aantal dagen te recupereren over een
  langere periode;
 • het behoud van het systeem van een forfaitaire recuperatie en het in
  aanmerking nemen van de werkelijke reistijd in zijn geheel voor dienstmissies
  uitgevoerd zowel in België als in het buitenland;
 • het behoud van hetgeen thans bestaat (vertraging openbaar vervoer,
  dienstvrijstellingen, behoud van mogelijkheid tot recuperatie voor iedereen, …);


Deze maatregelen kost de administratie niets en laat het personeel toe
hun arbeidstijd beter te combineren met hun privéleven.

 

Voor het gemeenschappelijk vakbondsfront

 

François GORIS, NUOD – Sector Financiën

Marc NIJS, ACV Openbare Diensten

Paul MONSAERT, VSOA Financiën

Aimé Truyens, ACOD AMiO