Breed onderzoek misstanden psychiatrie

BREED ONDERZOEK MISSTANDEN PSYCHIATRIE

http://www.werkgroepobservatiemisstandenpsychiatrie.nl/

Wij zijn een groep van betrokkenen die willen bereiken dat de overheid een ‘breed onderzoek naar de misstanden in de psychiatrie’ gaat doen. Als slachtoffers van misbruik, geweld en schendingen van onze rechten, gepleegd in psychiatrische instellingen, willen wij gerechtigheid en onderzoek.

Wij willen gerechtigheid voor patiënten en ex-patiënten die misstanden in de psychiatrie aan den lijve hebben meegemaakt. Velen werden en worden niet serieus genomen, niet gehoord als zij klaagden over foutieve/onnodige behandelingen (vrijwillig of met Rechterlijke Machtiging), of over door hen ondergaan psychisch, fysiek of seksueel misbruik. Vaak was het hen onmogelijk hun recht te halen, omdat men in reactie verwees naar hun psychiatrische diagnose of omdat er geen advocaten beschikbaar waren. Door de onderzoeken van de commissies Deetman en Samson naar seksueel misbruik is ook misbruik in de psychiatrie een onderwerp van gesprek en van onderzoek geworden.  Aan Kamerleden en organisaties is een brief gestuurd met het verzoek om zo’n breed onderzoek naar misstanden in de psychiatrie te bepleiten.

Wij krijgen steun voor ons initiatief van het Landelijk Platform GGz (LPGGz) brief LPGGz aan VWS, LOC en Zorgbelang.

Waarom willen wij een ‘breed’ onderzoek? De commissies Deetman en Samson onderzochten alleen seksueel misbruik. De vele melders van psychisch en fysiek misbruik stonden en staan in de kou. Een melder kan bij deze commissies en bij belangenorganisaties alleen seksueel misbruik aankaarten. Wanneer de melder ook psychisch en fysiek misbruik heeft moeten ondergaan, dan wordt dit niet worden meegenomen. In onze ogen een onjuiste situatie.

Cliënten die uit willen komen voor wat hen is aangedaan komen vaak niet voorbij de interne of overkoepelende klachtenbureaus, als die er al zijn. Klachtenbureaus werken vaak met niet-bindende conclusies en adviezen, die dan ook niet opgevolgd hoeven worden. Veel klachten worden ten onrechte afgewezen. De stap naar klachtenbureaus is voor cliënten een frustrerende en eenzame weg, waardoor velen afhaken of het helemaal opgeven. Nederlandse jurisprudentie over misbruik, mishandeling en misstanden laat zien dat er grote behoefte is aan gespecialiseerde advocaten/juristen en artsen/psychiaters (second opinion) die goed zijn ingevoerd in alle juridische zaken rond behandeling en klacht-  en tuchtrecht in de GGZ.

Wij willen dat er wetenschappelijk historisch onderzoek wordt gedaan naar misstanden in de psychiatrie (van alle gezindten) tussen 1965 en heden.

We willen benadrukken dat wij als werkgroep GEEN anti-psychiatriegroep vertegenwoordigen en ook geloven in goede hulpverlening en hulpverleners. We kijken liever naar gezamenlijke (preventieve) oplossingen en onderzoek naar daar waar het werkelijk fout gaat, zonder de waardevolle geestelijke gezondheidszorg tekort te doen.

Als ondersteuning voor ons gezamenlijk doel zal de petitie doorlopend blijven, met het streven om boven de 500 handtekeningen te komen en hiermee opnieuw naar de politiek te gaan.

 

Doe mee en onderteken de petitie.