Bijsturen ZONE 30 in Lauwe


De huidige maatregelen gaan te ver !

Om die reden vragen wij het Stadsbestuur van Menen, een logische en praktijkgerichte aanpassing.

Wat vragen wij en waar staan wij voor?

 1. Geen totale afschaffing, maar een gerichte bijsturing!

 2. Op de invalswegen terug 50 km/uur tot dichter bij het centrum (zie kaartje met aangepaste situatie)

 3. Een gerichte aanpak van de probleempunten in Lauwe:
  -Het kruispunt van de Lauwbergstraat met de Spoorwegstraat (Sjamayee) moet  opnieuw ingericht worden om de veiligheid en het overzicht te verbeteren.
  - Niet-plaatselijk vrachtverkeer moet aan de lichten van de expresweg (N58) in Rekkem al afgeleid worden. Zorg op die plaats voor een duidelijke signalisatie!

 4. Lauwe moet BEREIKBAAR blijven, Lauwe moet blijven LEVEN!
  Als Lauwenaar willen we de buren van Marke, Aalbeke, Rekkem en Wevelgem niet ontraden om naar Lauwe af te zakken. Wij zijn een bruisende gemeente met een levendig centrum en willen dat zo houden!

 5. Een welgerichte en doeltreffende inrichting van zone 30, zorgt voor een betere naleving! De bestuurder ziet er immers het nut van in en heeft er begrip voor. Een te groot gebied/te lange strook zone 30 zorgt niet alleen voor minder opvolging, het versterkt ook de drang tot sneller rijden eenmaal de zone 30 verlaten is…

 6. De binnengebieden blijven zone 30, daardoor krijgt de zwakke weggebruiker alle mogelijkheden om zich veilig door Lauwe te blijven bewegen.
 7. Een duidelijk signaal geven voor een gerichte aanpak. De invoering van de zone 30 is maar een eerste stap in de invoering van het nieuwe mobiliteitsplan.
  Men heeft immers in een volgende fase nog plannen om de doorgang onder het spoorwegbrugje naar de Lauwberg volledig af te sluiten voor alle verkeer. Hierdoor concentreer je het verkeer nog meer op de Spoorwegstraat. Die straat is daar absoluut niet voor geschikt!
 8. Wij verwachten hier als burger meer inspraak en minder eenzijdig-genomen beslissingen.

 

Laat ons duidelijk zijn: wij zijn niet tegen een gerichte invoering van zone 30 !
In omgevingen die hierom vragen (schoolstraten, de Plaats, woonwijken…), is de komst van zo’n zone 30 uiteraard bevorderlijk voor de algemene veiligheid van de verschillende weggebruikers. Maar de huidige implementatie is te drastisch én te eenzijdig beslist geweest. Er is geen draagvlak voor! Wij vragen daarom dat de Lauwenaar gehoord wordt en dat er een praktische aanpassing komt van de huidige situatie.

 

Lauwe_sinds_1_mei.JPG

 Lauwe_nieuw_voorstel1.JPG


Burgerplatform Mobiliteit Lauwe    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Burgerplatform Mobiliteit Lauwe om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...