Bezwaarschrift 2022 MEHA Westerlo BKL52. Slopen van bestaande woning en bijgebouw. Bouwen van 19 wooneenheden en ondergrondse garage. Project ref.nr. 2022094106

Geachte, we doen bij deze een oproep aan de gemeente Westerlo om aub geen vergunning te verlenen voor het project met referentie 2022094106, met name 'het bouwen van 3 woonblokken van 19 woningeenheden met een ondergrondse garage in de Boerenkrijglaan 52 te Westerlo'. Volgende bezwaren ondersteunen ons verzoek: 1.       De 3 woonblokken zijn buiten proportie t.o.v. de al bestaande huizen in de straat. Het deel van de Boerenkrijglaan tussen de ring en de Academie voor Beeldende Kunst is al meer dan een eeuw esthetisch qua architectuur en inplanting van de huizenrij een streling voor het oog: ze is in balans en brengt rust aan de buren en passanten. Jaren geleden werd helaas Villa Heberlin neergehaald en omgevormd tot een parking voor supermarkt Aldi: het blijft een doorn in het oog voor al diegene die Westerlo via deze manier binnenkomt. Laat ons niet een 2° keer deze fout maken. Met andere woorden, de schaalgrootte en allure van het project past niet in het straatbeeld, noch in de historische context van de buurt en het dorp.   2.       Er zouden volgens de plannen 4 hoogstammige bomen worden gekapt. Eéntje zou er vooraan behouden blijven, maar ook dat is verre van zeker, daar deze allicht te dicht bij de rooilijn staat. Deze kap wordt onvoldoende gecompenseerd: de nieuwe plannen voorzien in 14 groene 'items', wat deze ook moge inhouden (struiken? -laagstam? - hagen?). Volgens een reguliere compensatietabel zou elke gekapte boom van 50 jaar oud (wat ze zeker zijn) vervangen moeten worden door 6 bomen (met minstens 18 à 20 cm doom1eter op 1 meter hoogte). In dit geval zouden er zodoende 24 hoogstammige bomen moeten worden geplant. We vinden nergens in het dossier deze garantie.   3.       Het project houdt onvoldoende rekening met de noden van de globale buurt en haar inwoners. De grootte van volume en oppervlakte, het feit dat enkel relatief grote woonfuncties worden voorzien ... doet ons vermoeden dat er enkel vanuit commercieel oogpunt werd ingezet. We missen bvb. een sociale reflex: zullen er woonéénheden zijn die betaalbaar zijn voor iedereen? Een project wat verderop in de Boerenkrijglaan - het zogenaamde Boerenkrijglaanpark met 18 appartementen en 7 woningen - ligt op apegapen wegens te weinig interesse. Rest ons de vraag: is er werkelijk nood in deze buurt aan quasi onbetaalbare appartementen? Waarom laat men andere samenlevingsvormen niet duidelijker toe. zoals cohousing of een soortgelijke samenlevingsvom met garantie van een sociale mix. Met verdichten is niks mis. maar dan wel op maat van de buurt en het fragiele weefsel van de omgeving - kortom, rekening houdend met het DNA van het dorp. Deze oefening werd hier niet gemaakt.     4.       Voortbordurend op het voorgaande: er wordt nergens in het dossier gewag gemaakt van gedeeltelijke openbare ruimte op het perceel. Kan de tuin niet ten dele publiek gemaakt worden? Van enige generositeit naar de buurt vinden we niets terug in de plannen. Een klein deel van het pand ligt trouwens op een oude erfweg (welke liep van de Boerenkrijglaan naar de St. Lambertusstraat). Deze vroegere openbare doorgang werd intussen door velen vergeten en door enkelen verzwegen.   5.       Het voorgenomen project zal voor extra mobiliteitsproblemen zorgen: het ligt op een invalsweg naar het dorp met vlakbij al een zware overlast van Aldi. de Academie én Sila. Extra overlast kan deze omgeving nauwelijks aan. op straffe van file, verkeerschaos en stijging van kleine en grote ongevallen. Een mobiliteitsstudie lijkt ons meer dan aangewezen.   6.       De inplanting van de 3 woonblokken mét ondergrondse parking (quid pfos?) gaat gedeeltelijk in tegen het klimaatplan van Westerlo waarbij biodiversiteit en ontharding één van de vele speerpunten zijn. In het dossier van het project zijn de plannen voor meer biodiversiteit en een minimale ontharding niet vergaand genoeg.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Jan Van de Cruys om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...