Bezwaar tegen bouwaanvraag Antwerpsesteenweg 46 te Vosselaar & de verdere verstedelijking van onze gemeente

Zoals u kon lezen in het gemeenteblad Vossestreken heeft onze gemeente een duidelijke visie op wonen in Vosselaar. De afgelopen 10 jaar werden er veel te veel verkaveld, kwamen er gemiddeld te veel woonunits bij dan dat er voorzieningen zijn onze gemeente en wordt het dorpse karakter van Vosselaar door de verdere verkavelingen en appartementisering steeds vaker aangetast. Met Leefbaar Vosselaar hebben we hier de afgelopen jaren de stem van vele inwoners vertegenwoordigd, en dat is ook nu bij een nieuwe aanvraag noodzakelijk.

WhatsApp_Image_2023-09-15_at_10.43_.46_.jpeg

Aan de Antwerpsesteenweg 46 (u bent er ongetwijfeld al vaak langs gereden) staat een project op til waarbij 1 woning vervangen wordt door liefst 19 woonunits, 4 kantoren en 3 etages hoog, met ondergrondse parkings. Bovendien staat er heel wat fauna en flora op deze kavel die aangetast zal worden en wordt het wijkse karakter van de Noordkant wederom in gevaar gebracht (zie ook eerdere aanvragen rond Delhaize en De Boomen). 

WhatsApp_Image_2023-09-15_at_10.43_.47_.jpeg

Op dit ogenblik heeft iedereen de kans om zijn bezwaar tegen deze aanvraag in te dienen. Het openbaar onderzoek loopt tot 10 oktober. We geven nog even enkele motiveringen aan waarom er nu tegen deze aanvraag gereageerd moet worden:

  • De gemeente kan dit project weigeren maar zal meer gewicht in de schaal kunnen leggen als ook de bevolking zich duidelijk kant tegen deze nieuwe ontwikkeling(en)
  • Het project gaat volledig in tegen het residentiele karakter van de gemeente, en de Noordkant op zich
  • 19 woningen en 4 kantoren, met ondergrondse parking en betonnisering is een totale overmaat in vergelijking met de huidige kavels en de omgeving.
  • De gemeente hanteert het principe "één woning per kavel" en wenst "de leefbaarheid in onze gemeente te behouden". We verwijzen voor deze motivering naar het dossier in Vossestreken vanaf pagina 4.
  • Dit project is een mogelijke nieuwe deur die opengaat voor andere projecten in de kern van de gemeente. De visie van de gemeente en inwoners dient gerespecteerd te worden.
  • Het project vormt een gevaar voor de verkeersveiligheid aan de Antwerpsesteenweg, zowel voor fiets als voor in- en uitrijdend verkeer (vooral richting Turnhout) en de nabijgelegen straat Bergeneindsepad.

(lees verder onder de foto aub)

WhatsApp_Image_2023-09-15_at_10.43_.47_(1)_.jpeg

Mogen wij u vragen dit bezwaar te steunen door uw naam en eventuele eigen motivering toe te voegen. Wij bezorgen deze lijst ook aan de dienst Wonen voor 10 oktober.


Leefbaar Vosselaar (info@leefbaarvosselaar.be)    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Leefbaar Vosselaar (info@leefbaarvosselaar.be) om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 1000 mensen.

Leer meer...