Bezwaar geen gebruik te maken van bonusregeling

Onderwerp: Bezwaar geen gebruikt te maken van bonusregeling  

Geachte Directie Fivoor, 

Op de website van Fivoor die alleen toegankelijk is voor uw medewerkers laat u eensgezinds door schemeren  dat u niet van plan bent de Bonus die is toegezegd door het Ministerie VWS aan te vragen. U geeft aan zich aan te sluiten bij het standpunt van GGZ-Nederland.  

Nader info. Fivoor sluit zich aan uit solidariteit bij GGz Nederland.  Deze hebben tot heden nog geen uitspraak gedaan wat zij gaan doen. 04-9-2020

Ik teken bezwaar aan tegen de beslissing van het bestuur Fivoor om geen Corona bonus aan te vragen voor haar zorgmedewerkers. Ik ben het niet eens met de beslissing omdat in de Corona tijd wij als werknemers wel degelijk de werk druk hebben gevoeld van de maatregelen, we hebben de gehele periode preventief gewerkt om besmetting te voorkomen, tijdens de periode hebben we gewerkt in omstandigheden die omschreven kunnen worden als onaangenaam, extra belastend en risicovol. Echter hebben wij de sociotherapeuten, verpleegkundigen en de nachtwachten ten alle tijd doorgewerkt en onze beste zorg verleend aan de patiënten.  

Ik vind dat de beslissing moet zijn dat de organisatie gebruikt maakt van de bonus regeling die door het ministerie VWS is opgesteld. Wij uw zorgmedewerkers, wij de draaiende motor van uw zorginstelling hebben ook recht op deze bonus. Door het niet aanvragen van deze bonus geeft u uiting geen waardering te hebben voor de zorg die de zorgmedewerkers hebben geleverd.

Ik wil u dan ook met klem verzoeken om op 1 oktober 2020 een aanvraag in te dienen.  

Hoogachtend,

  


De Sociotherapeut 

 

Update. Brief van Hugo de Jonge 

Screenshot_20200904-175320_Drive1.jpgScreenshot_20200904-175329_Drive.jpg