Bezuinigen op Daklozenopvang MAG NIET DOORGAAN!!!

Er is in Nederland een groep van 66 duizend mensen die het afglopen jaar gebruik hebben gemaakt van de daklozenopvang. Deze groep is kwetsbaar en staat lettelijk en figuurlijk in de kou. Het kabinet heeft een bezuiniging aangekondigd van 25 miljoen Euro op de opvang van deze groep tot 2015. Onvoorstelbaar, onmenselijk en ontoelaatbaar. Deze mensen hebben vaak geen stem, laten wij ze deze stem geven!!