Bewoners willen de verkeersveiligheid verhogen en lawaaioverlast verminderen op de Grauwaartsingel

IMG_0412.jpgDoor verkeers overtredingen ontstaan vaak levensgevaarlijke situaties op de Grauwaartsingel!

In toenemende mate ondervinden veel bewoners van de Grauwaartsingel verkeers- en lawaaioverlast. Als bewoner van de Grauwaartsingel zult u dat zeker herkennen. 

Verkeer
Door (snelheid)overtredingen en het massaal negeren van voorrangsregels ontstaan vaak levensgevaarlijke situaties. Met name op het kruispunt Grauwaartsingel/Hof van Amsterdam. 

Lawaai
Door hoge snelheden, het snelle accelereren en het gebruik van sportuitlaten van auto’s en motoren stijgt het geluidsniveau veel te vaak sterk boven de toegestane norm.

Gemeente en politie
Een aantal bewoners gaat hier binnenkort nogmaals over in gesprek met de gemeente en politie om te proberen de verkeersveiligheid te verhogen en lawaaioverlast te beperken, door:
1. Duidelijk inrichten van de Grauwaartsingel als 30 kilometerweg
2. Plaatsen van een duidelijke set verkeerstekens
3. Handhaven op (snelheid)overtredingen en lawaaioverlast

Eerdere gesprekken met de gemeente en politie hierover hebben onvoldoende opgeleverd omdat de betrokken instanties de urgentie niet voelen. (Er zijn te weinig meldingen gedaan en grote ongelukken zijn niet bekend)

Daarom willen wij nogmaals een krachtig signaal afgeven en dat kan alleen als we namens een groot aantal bewoners kunnen spreken. Hiervoor vragen wij uw steun.  

Wij hopen op uw medewerking en bedanken u daar alvast voor.  

Met vriendelijk groeten, Cok Boot / Arjen Gerritsen, bewoners van de Grauwaartsingel 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Arjen Gerritsen om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...