Bewaar het historisch karakter van de markt in Westerlo

Help mee het historisch karakter van de markt in Westerlo te bewaren. Na het appartementsgebouw in het Rietstraatje en de imposante Delhaize blok dreigen er weer twee appartementsblokken te verschijnen op de markt.

Het pand op de Grote markt nummer 54 moet plaats maken voor winkelruimte en appartementen. Onvoorstelbaar op deze locatie.
Het betreft het Burgerhuis Wit Leeuwken dat dateert uit de 17e eeuw. Net de verschillende bouwhoogtes typeren onze markt. Het voorziene appartementsgebouw wordt heel wat hoger dan de bestaande woning. Men voorziet een gelijkvloers met winkelruimte, een appartement op de eerste verdieping en nog 2 duplex appartementen bovenop.
Het beschermd neoclassicistisch gebouw op nummer 53 (eertijds een brouwerij) dat nu het zicht domineert komt in de verdrukking. Dit prachtig gerenoveerd pand en de Bar Jardin op nummer 52 tonen aan hoe het anders kan.

Ook het pand op de Grote markt nummer 56 (nu apotheek) moet plaats ruimen voor een appartementsgebouw.

Erfgoed wordt door de gemeente Westerlo in haar Beleids- en beheerscyclus Meerjarenplan 2014-2019 als volgt beschreven: “Westerlo is geen metropool waar men van heinde en verre naar toe moet. Westerlo is een woongemeenschap met enkele prachtige pareltjes voor de actieve ontdekker en vooral voor ons om te koesteren. Dat historische en groene erfgoed moeten we inderdaad koesteren en als lokale overheid hebben we ook als taak om er alles aan te doen dat het bewaard blijft.”
http://www.westerlo.be/artikel/meerjarenplan-2014-2019


Laat ons dit stukje erfgoed op de Grote markt dan ook koesteren.

Bron:
Ref. Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Burgerhuis Wit Leeuwken. In Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald van https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41218 op 13-04-2016 22:38.
Ref. Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Grote Markt. In Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald van https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/104280 op 13-04-2016 22:36
Ref. Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Brouwerij. In Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald van https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41217 op 13-04-2016 23:03.