Bevrijd onze erediensten

Als Joodse, Moslim en Christelijke burgers veroordelen wij de bestaande beperking van de eredienst tot 15 personen. 

Op 26 januari 2021 werd het ministerieel besluit ter versterking van deze maatregel een uur voor de geplande ontmoeting tussen de vertegenwoordigers van onze verschillende geloofsovertuigingen en de bevoegde minister gepubliceerd. Dit getuigt van de lage waardering voor onze vertegenwoordigers en, via hen, voor elk van de gelovigen die zij vertegenwoordigen.

Enkele maanden geleden, toen de gezondheidscrisis niet minder ernstig was en de limieten ruimer (tot 200 per gebedshuis), garandeerde het protocol, dat was overeengekomen tussen de vertegenwoordigers van de geloofsovertuigingen en de autoriteiten,  de veiligheid van de gezondheid. De gelovigen hebben dit altijd gerespecteerd zoals de nodige afstand, de hydroalcoholische gel, de maskers, en de omlooprichting.

Een verruiming van het aantal personen dat aan de eredienst kan deelnemen is dus mogelijk met inachtneming van deze juiste sanitaire maatregelen.

De grondwet garandeert vrijheid van godsdienst. In de praktijk garandeert een beperking van de eredienst tot 15 deze vrijheid niet.  

Daarom dringen wij erop aan dat de limiet van 15 personen wordt gewijzigd en dat rekening wordt gehouden met de oppervlakte van de  gebedshuizen.


Association Libérez nos cultes - Associatie Bevrijd onze erediensten - Assoziation Entfesseln unserer Kulte    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Association Libérez nos cultes - Associatie Bevrijd onze erediensten - Assoziation Entfesseln unserer Kulte alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw telefoonnummer niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...