Betere bescherming van dieren op Bonaire

Een dier is geen 'ding'. Dieren hebben gelijk mensen rechten. De door Stichting Dierenhulp ingediende wet en regelgeving om dieren meer bescherming te geven ligt inmiddels al 1,5 jaar in het BestuursCollege van Bonaire.

Als bijzondere gemeente van Nederland roepen wij de verantwoordelijke gedeputeerden van Bonaire Dier_geen_ding.JPGop deze regelgeving voor het eind van 2022 in te voeren. Waarbij het KPCN (Korps Politie Caribisch Nederland) meer handvatten heeft om te gaan handhaven en zo dierenmishandeling tegen te gaan.

Toerisme draait niet enkel op geldelijk gewin. Bij toerisme hoort ook het respect voor de flora en fauna van elke bestemming. Woorden zijn niet voldoende. Daadkracht is waar het om gaat.

Meer informatie over het vrijwilligerswerk van Stichting Dierenhulp ziet u via Stichting Dierenhulp

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Stichting Dierenhulp om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.




Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...