beschermhetferrarisbosinwilrijk

Op 5 April is er een kapvergunning gegeven voor een deel van het Ferraris bos aan de Fotografielaan in Wilrijk.

Er is geen milieueffecten rapport opgesteld voor deze vergunning en er is onvoldoende rekening gehouden met de bezwaren tegen de kap.

 

Het Ferraris bos is een ecologisch zeer waardevol bos met een grote biodiversiteit, bomen van 150 jaar oud en leefgebied voor zeer veel verschillende soorten vogels en vleermuizen.

 

H. Essers wil een nieuw magazijn en hoofdkantoor bouwen voor Veritas. De Fotografielaan komt uit op een van de zwartste kruispunten van Vlaanderen. Het magazijn en kantoor van Veritas zal echter nog extra vracht- en woon-werk-verkeer meebrengen.

 

De kap van het bos, dat delen van het jaar onder water staat, zal grote problemen met de waterhuishouding veroorzaken.

 

Het is onacceptabel dat dit bos gekapt moet worden voor meer industrieruimte, terwijl er in Vlaanderen zo ontzettend veel bedrijfsruimtes leeg staan.

 

Wij eisen dat het gehele bos behouden wordt en opnieuw ingekleurd wordt als parkgebied.


We dringen bij minister Schauvliege aan op een snelle voltooiing van het plan van aanpak zonevreemde bossen zodat dit soort bossen voortaan beschermd zijn.

 

 

Voor meer informatie kijk op www.motherearth.org