Beschermen van omwonenden Herman Moerkerkplein & De Waterpoort tegen overlast

Ter bescherming van de bewoners tegen overlast afkomstig van mensen die gebruik maken van de publieke ruimte en ter verbetering van het woonklimaat, vragen wij  Gemeenteraad 's-Hertogenbosch om een beleid tegen overlast te implementeren bij het Herman Moerkerkplein en De Waterpoort.

Het Herman Moerkerkplein, De Waterpoort en het toekomstige Herman Moerkerkpark is één van de meest bijzondere monumentale plekjes in 's-Hertogenbosch. De locatie is ontworpen met als doel het aantrekken van mensen en touristen die komen genieten van de prachtige historie 

Helaas is deze prachtige locatie meer en meer overgenomen door hangjongeren, alcoholisten en blowers. Voornamelijk in het weekend en door de week gedurende de avonduren en nacht maken zij lawaai en zorgen voor overlast bij buurtbewoners. 

Hoofdproblemen:

1. Geluidsoverlast 

2. Drugsgebruik & openbaar dronkenschap

2. Zwerfafval

4. Urineren

De overlast is de afgelopen jaren steeds meer toegenomen. Momenteel is er geen preventief beleid ingesteld dat omwonenden beschermt tegen de overlast. 

Wij, bewoners rondom dit gebied hebben genoeg van de overlast en vragen Gemeenteraad 's-Hertogenbosch om de overlast bij het Herman Moerkerkplein en De Waterpoort aan te pakken door:

1. De locatie aan te wijzen en te handhaven als stiltegebied van 22:00 - 07:00 uur. (net zoals bij de Westwal)

2. Openbaar dronkenschap en drugsgebruik op de locatie aan te pakken

3. Grotere prullenbakken te plaatsen om zwerfafval tegen te gaan

Dank voor het tekenen van de petitie!

Binnenkort wordt de petitie ingediend. We houden u op de hoogte over de ontwikkelingen.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Tommy Hendriks om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...