Bescherm onze Kempense heuvelrug

De gemeente Kasterlee is bezig met het opmaken van een ‘Beleidsplan Ruimte’. De tijdsgeest waarin de huidige gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen ontworpen werden, was totaal anders dan de huidige. Vandaar heeft men besloten om deze plannen terug te bekijken.

 

Deze studie is nog steeds in uitvoering en momenteel ontbreekt er dus een totaal visie over wat er waar mogelijk is.


 

Volgens de huidige conceptnota willen we terecht vooral het landelijk en dorps karakter beschermen, en meer specifiek de groene open ruimten in en rond onze dorpskernen. Om nu nog grote projecten goed te keuren die mogelijks indruisen tegen dit nieuwe beleidsplan, zou getuigen van slecht bestuur. 

 

Een voorbeeld hiervan dient zich echter jammer genoeg aan, namelijk ‘Park Gaston’. Deze groepswoningbouw van 27 woningen wil men nog snel realiseren op de heuvelrug tussen de Sint-Rochusstraat en de Kloosterstraat te Lichtaart.

 

Om deze reden vragen wij:

 

1/ Onmiddellijke bouwstop op onze Kempense heuvelrug. Bescherm vooral dit uniek hoger gelegen bosgebied.

 

2/ Tijdelijke vergunningsstop voor grote bouwprojecten van meer dan 2 wooneenheden. Zolang de gemeente aan dit beleidsplan werkt, mag er geen omgevingsvergunning meer afgeleverd worden.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Paul Olieslagers om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...