Bescherm de meisjes en vrouwen van Afghanistan, NU!

petitie_afghanistan1.png

Afbeelding van Amber Clay via Pixabay

Het afgelopen weekend voltrok waar wij allemaal voor vreesden: Kaboel is ingenomen en de Taliban zetelt in het presidentiële paleis.

Al meerdere organisaties riepen de afgelopen maanden op om de Afghaanse bevolking te beschermen. Zij vroegen hierbij om extra aandacht aandacht te hebben voor de specifieke situatie van vrouwen, meisjes, jongeren, kinderen, vredesactivisten en mensenrechtenverdedigers, die Afghanistan ontvluchten, als gevolg van gerichte aanvallen en inperking van hun vrijheden.

Nu is er geen tijd meer te verliezen. Onder het regime van de taliban wordt structureel ieder recht op zelfbeschikking en ontwikkeling van vrouwen en meisjes afgebroken. Vrouwen en meisjes die met steun van verschillende organisaties ter plekke hun rechten en vrijheden de afgelopen twee decennia weer terugpakten, komen door de huidige internationale militaire en politieke terugtrekking weer volkomen alleen te staan. Hun veiligheid, gezondheid,  recent verworven vrijheden en rechten staan op het spel. We mogen niet aan de kant blijven staan en lijdzaam toezien. 

Daarom vragen wij aan het parlement en de Belgische regering inclusief haar posten in Afghanistan en de regio, om over te gaan tot dringende actie: 

 • Bescherm categorisch vrouwen en meisjes die Afghanistan ontvluchten als gevolg van (dreigend) geweld en inperking van hun rechten en veiligheid, in zowel de regio als in België
  Dit geldt ook voor de vredesactivisten en mensenrechtenverdedigers, die met hulp- en ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties hebben samengewerkt. Bied consulaire, logistieke en financiële steun. Verstrek noodfondsen en middelen voor onderduikadressen, om vrouwen en hun families in staat te stellen zich in veiligheid te brengen. Versnel visumprocedures. Wees ruimhartig in de toekenning van asiel voor Afghanen.

 • Bescherm met alle mogelijke middelen de vrouwen en meisjes in Afghanistan tegen aanvallen en onderdrukking van de Taliban, en ander conflict gerelateerd geweld
  Bied iedere diplomatieke, politieke, humanitaire en civiele steun die daarvoor nodig is. Bied deze steun aan vrouwen en meisjes in alle delen van het land, en in het bijzonder aan de vrouwenrechtenactivisten die zich zichtbaar inzetten voor de rechten en veiligheid van vrouwen en meisjes in de diverse provincies.

 • Bied humanitaire steun aan de honderdduizenden ontheemde Afghaanse families in Afghanistan en de regio
  Als gevolg van de oprukkende Taliban zijn het afgelopen jaar honderdduizenden mensen hun huis ontvlucht of kwijtgeraakt. Zij hebben met spoed voedsel, onderdak en medische hulp nodig.

 • Continueer met alle mogelijke middelen internationale diplomatieke druk om de gelijke, veilige en betekenisvolle participatie van Afghaanse vrouwen en meisjes te bekomen
  Bepleit in alle fasen van het proces de inclusie van vrouwen. Ondersteun en faciliteer de deelname van Afghaanse vrouwen aan relevante fora. Bespreek en versterk de eisen van Afghaanse vrouwen, waar zij dat zelf niet kunnen.  

 • Continueer financiële steun van lokale vredes- en vrouwenrechtenorganisaties
  Zorg dat deze organisaties op een veilige manier hun cruciale vredeswerk, training van vrouwen en mannen, en andere vormen van steun van lokale gemeenschappen kunnen voortzetten.

  __________________

 • Deze petitie is een initiatief van Sholeh Toranj met steun van Vrouwenraad
  Met dank aan: wo-men.nl  

Sholeh Toranj & Vrouwenraad    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Sholeh Toranj & Vrouwenraad om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...