Bermbeheer Thesinge en Garmerwolde

Een aantal mensen is met de gemeente in gesprek over een bermbeheer wat meer ruimte geeft aan biodiversiteit. Dus meer bloemen, vlinders en beter voor het milieu en nog goedkoper ook. Voor de gemeente is heel belangrijk of er draagvlak voor is. De plannen zijn nog niet uitgewerkt maar als je er sympathiek tegenover staat teken dan. 

Graag alleen als je in Thesinge of Garmerwolde woont. Het gaat erom draagvlak in het dorp te peilen. 

Als je wilt meewerken mail dan naar n.oomen@planet.nl

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik menno oosterhoff om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...