Belgische woonwagenbewoners hebben nood aan woonwagenterreinen.