Belgische Dieren Politie

Wij vragen aan Vlaams Minister van Dierenwelwijn 

Ben weyts, om werk te maken van het opstarten 

Van een Belgische Dieren Politie AUB.