Belastingen en verplichte bijdragen 2013 moeten drastisch omlaag!

De mensen die ons land opgebouwd hebben, hun hele leven premies betaald hebben, moeten straks werken naast hun pensioen om hun vaste lasten nog te kunnen betalen. Het aantal schuldsaneringen is drastisch gestegen, de voedselbanken groeien, zorgvergoedingen gaan omlaag, eigen risico stijgt, 165.000 nederlanders hebben momenteel een betaalachterstand op hun zorgpremie, terwijl de directeuren zorgverzekeraars met een salaris van ca 400.000 euro per jaar naar huis gaan. In 2008 is het mis gegaan, de banken stonden op instorten en de overheid heeft injectie gegeven, nationaal en internationaal. terwijl de banken speculeerden met geld dat er niet was, bonussen uitdeelden (en nog steeds) is 4 jaar geleden de burger begonnen met het betalen van de schulden die door banken zijn gemaakt. Vind u ook dat de overheid haar koers drastisch mag wijzigen en het probleem niet langer op de schouders van haar burgers mag leggen? Lees dan onderstaande, teken en verspreid, de overheid heeft een signaal van haar burgers nodig dat dit zo niet langer kan.

Als we blijven doen wat we altijd al deden zal alles blijven zoals het altijd al was.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Geachte Minister-President, leden van de Eerste en Tweede kamer en anderen die in haar naam regeren en inspecteur der Belastingen,


Hierbij bieden wij u namens ondergetekende belastingbetalers een brief aan waarin we u verzoeken ons vrij te stellen voor het betalen van belastingen over 2012 en 2013 om de tekorten en problemen die door u in ons huishoudboekje gecreëerd zijn aan te vullen en op te lossen. Onze financiële positie is door de crisis en bezuinigingsdrift zeer onoverzichtelijk geworden. Door de vele verschillende wetten en belastingen zijn wij de draad kwijt. Het spijt ons u te moeten berichten dat het voor ons onmogelijk is te bekijken of wij onze belasting voor 2012, en zeer waarschijnlijk ook voor 2013 nog wel kunnen betalen.


U heeft ons opgedragen te betalen voor:

- Milieubelasting
- Inkomstenbelasting
- Vennootschapsbelasting
- BTW en BPM
- Precariobelasting
- Loonbelasting
- Onroerendgoedbelasting
- Overdrachtsbelasting
- Staatsbelasting
- Straatbelasting
- Rioolbelasting
- Grondbelasting
- Wegenbelasting
- Verzekeringsbelasting
- Beursbelasting
- Weeldebelasting
- Gemeentebelasting
- Dividentbelasting
- Sucsessiebelasting
- Hondenbelasting
- Vermakelijkheidsbelasting
- OZB
- Toeristenbelasting
- Parkeerbelasting
- Forensenbelasting
- Reclamebelasting
- Baatbelasting
- Roerendzaakbelasting
- Begraafplaatsbelasting
- Verpakkingstax
- Energiekeurmerk bij verkoop van de woning
- Verwijderingsbijdragen
- Tabak-accijns
- Benzine-accijns
- Kwartje van Kok
- Gedistilleerd-accijns
- Zegelrecht
- Registratierecht
- Invoerrecht
- Statistiekrecht
- Reinigingsrecht
- en andere belastingen, taxes en rechten, welke stukje bij beetje worden toegevoegd.

Als ook verplicht bij te dragen aan:
- WAO
- AOW
- WW
- WWW
- UWV
- Pensioenregeling

En tal van andere premies als:

- Zorgverzekering
- Autoverzekering
- Aansprakelijkheidsverzekering
- Ziektegeldverzekering
- Brandverzekering
- Kostbaarhedenverzekering
en andere zekerheden die geen zekerheden zijn.

Als ook:

- Liggeld
- Staangeld
- Parkeergeld
- Tolgeld
- Sluisgeld
- Schoolgeld
- Inschrijfgeld
- Lesgeld
- Kijk- en luistergeld

Indien mogelijk en uit vrije wil bij te dragen aan:

- GreenPeace en Dierenbescherming
- Astma fonds, Nierfonds, Hartstichting en Leprafonds
- Kinderbescherming
- Geheelonthoudersbond
- Rampenfonds
- Het Rode Kruis
- Jantje beton
- Sportfonds
- Clini Clowns
- Vrijwilligersfonds
- Natuurmonumenten
- Kika
- Unicef, Moeders voor moeders, Artsen zonder Grenzen
- en nog onnoemelijk veel andere non-profit organisaties welke gericht zijn op het bijdragen aan een goede gezondheid van (mede)mens, dier en aarde, en in feite bovenaan zouden moeten staan.

In onze vrije tijd proberen we bijdragen te leveren door ons bezig te houden met mantelzorg, vrijwilligerswerk en andere werkzaamheden om onze medemens te helpen. De regering en anderen die ons in haar naam regeren, hebben ons zo geregeerd, dat wij niet meer weten wiens 'eigendom' we eigenlijk zijn? Wij zijn verplicht,verhoord, ondervraagd, berispt, beboet, bekeurd, bestraft, bekeken, onderzocht, nagegaan, gecontroleerd, gezuiverd, ingesloten, uitgesloten, verwisseld, ontbonden, gecommandeerd, ingeschreven, uitgeschreven, doorgelicht, ingelicht, voorgelicht, en opgelicht en heen en weer geschoven.

Wij hebben heb tot nu toe een groot deel van ons leven doorgebracht met: Het invullen, overschrijven, halen en bekrachtigen en tekenen van formulieren. Reeds honderden malen verklaard dat wij: zijn geboren, waar en wanneer. Maar men schijnt ons slecht te geloven, het mag steeds weer opnieuw, waar blijven al die formulieren eigenlijk? 

Ook voor actie-commitées, bonden, fondsen, verenigingen, clubs, instellingen, instituten, organisaties en stichtingen, schijnen wij een onuitputtelijke bron te vormen voor het verschaffen van geld dat ook bij ons vandaan mag komen.

Plannen liggen klaarblijkelijk ook al klaar:
Het eigen risico van de zorgverzekering zal worden omhoog gebracht naar 500 euro per jaar, ook huisartsenbezoeken moeten daar onder gaan vallen. Met een gezin met 3 kinderen, komt dit neer op 2500,- per jaar. Wij betalen dus premie voor kosten die we uiteindelijk zelf al dragen. U verplicht ons ook tot het afnemen van deze zorgverzekering, er staan behoorlijke sancties op zoals bij de verplichte autoverzekering en APK keuringen, mochten wij dit niet navolgen, volgt ons zelfs een gerechtelijke vervolging, wij hebben dus geen keuze. 

Uiteraard zitten dames en heren politici, banken en andere mensen die dicht bij het vuur zitten er warmpjes bij, dus we begrijpen dat uw beeld niet geheel reëel meer is, u spreekt over cijfers, prognoses en plannen, wij ondervinden de gevolgen vandaag. Het enige dat ons nog aan u verbindt is nieuwsgierigheid: Wat's next?

Minister-President, leden van de Eerste en Tweede kamer en anderen die in haar naam regeren, inspecteur der Belastingen, zoals u ziet, kunnen wij tot onze spijt, ons nog nauwelijks veroorloven om te leven, laat staan om nog meer te betalen. U heeft uw ogen te lang gesloten voor de drastische verlaging van het besteedbare inkomen sinds 2008, het groeiende aantal voedselbanken en noodgedwongen mantelzorgers en vrijwilligers die een belangrijk deel van de problemen dragen en oplossen omdat er anders beteknisvolle mensen zoals u en ik, aan onderdoor gaan. U heeft ook uw ogen gesloten voor banken- en andere financiële instellingen welke zich te buiten zijn gegaan aan criminaliteiten als beleggen met geld dat niet fysiek betstaat en naar onze mening oorzaak is van de huidige crisis.

  • Wij verzoeken u dan ook de belastingen, als ook verplichte premies en eigen bijdragen met onmiddelijke ingang te verlagen uit te dunnen en overzichtelijk te maken.
  • Wij verzoeken u ook de grootgraaiers bij overheidsinstellingen, zorginstellingen, zorgverzekeraars en instellingen welke diensten van welke aard ook, leveren aan de overheid of burgers van Nederland drastisch aan te pakken, ongeacht hun nationaal of internationaal economisch belang. Topsalarissen terug te brengen tot een aanvaardbaar nivo, beleggen met geld of middelen die niet fysiek bestaan, onmiddelijk te veroordelen volgens strafrechtelijke procedures en de crisis op te lossen door af te romen bij banken, beleggingsmaatschappijen, financierders en dubieuze fondsen i.p.v. geld te halen bij hardwerkende burgers die nu al niet meer weten hoe zij rond moeten komen. Alles eerst weg neemt bij de kinderen van hardwerkende ouders, die u vervolgens een betere toekomst beloofd.
  • Tevens verzoeken wij u het eigen risico te verlagen en huisartsen vrij te waren van dit eigen risico.
  • Ten slotte verzoeken wij u notie te nemen van onderstaande documentaires en een voorbeeld te nemen aan IJsland waar men het heeft aangedurft het inkomen van haar burgers veilig te stellen, door te sluizen naar een nieuwe bank en de staatsbank en andere verantwoordelijke instellingen vervolgens failliet te laten gaan, alvorens het land weer op te bouwen. We hebben een regering nodig die de ruggegraat toont voor haar burgers te gaan staan en zich niet verliest en tactieken en investeringen, het omhoog houden van een illusie in het economische spel dat reeds verloren is.

Hoogachtend,
De Belastingbetaler


"Wanneer mensen banken beroven,
gaan ze naar de gevangenis.
Wanneer banken mensen beroven
krijgen ze een bonus"


Zo kan het ook:
https://www.youtube.com/watch?v=JGwMIlpgR2A&feature=rellist&playnext=1&list=PLD43F2617E4C9C478

De kredietcrisis, wie betaald het mismanagement:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YDNeidVM_qA&list=UUqJ6GC0klkbFuQa-0ZePqkQ#!


The man who changed Iceland - the message:
http://www.youtube.com/watch?v=YH0_JQW--gc&feature=related


Thrive, nederlands ondertiteld, what on earth will it take:
http://www.youtube.com/watch?v=B4TzPtQUMbs