Klaarheid in Project Kensenhuis kwatta!

Wij, Ondergetekende,  

Constateren/ervaren

Dat de levering van de aangekochte percelen, bij de verkavelaar Kensenhuis NV in de periode 2015-2016 op het project te Kwatta, veels te lang op zich laat wachten. Wij hebben van de verkavelaar in de persoon van R. Kensenhuis aandeelhouder en oprichter van Kensenhuis N.V. mogen vernemen dat er lopende rechtszaken zijn betreffende het voornoemde project en kan hij vanwege het tussen vonnis geen voortgang geven aan het verkavelen van een nu nog braakliggend binnengebied nabij de Aqauriustraat.

Als voorwaarden voor de aanschaf van een perceel moest er een aanbetaling worden gedaan van minimaal €1100. Enkele kopers hebben zelf het volledig bedrag betaald dat oploopt tot bedragen boven the €10000.  Zoals ons werd voorgehouden, is er een dispuut tussen de verkavelaar en Familie Van Engelen die door de rechter beslecht moet worden. Gelet op het verloop van de rechtzaak, kunnen we concluderen dat die steeds een andere wending neemt met als gevolg dat wij onzeker worden over de investering die wij gedaan hebben.

Wij verzoeken

Via de Voorzitter van de Nationale Assamblee een onderzoek in stellen zodat er duidelijkheid komt in deze zaak aangezien de situatie voor ons uitzichtloos blijkt te zijn. Vermeldenswaard is dat ruim 700 mensen hiervan de dupe zijn wat dus betekend dat wij verhinderd zijn om onze  uiteindelijke doel te verwezenlijken; het bezitten van een een eigen perceel om daarop een eigen onderdak neer te zetten.  

Steunt u deze petitie? Teken dan deze petitie.


Belangen vereniging klanten Kwatta!    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Belangen vereniging klanten Kwatta! om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...