Behoud bomen zwembad Aarweide

Wij trouwe zwemmers van zwembad de Aarweide willen aandacht vragen voor het volgende:

De dijk achter zwembad de Aarweide heeft onderhoudt nodig. Wat bijna niemand weet is dat bijna alle bomen hiervoor weggehaald moeten worden. Dit gaat in september al starten. Dit komt de Aarweide niet ten goede!! Dankzij deze prachtige bomen vinden vele mensen een beschut en schaduw plekje op mooie zomerse dagen en houdt het de wind weg uit de zwembaden. Hoogheemraadschap wil de bomen verwijderen voor de versterviging van de dijk en plaatst hiervoor een schutting terug. Wij zien graag een andere oplossing waarbij de bomen behouden kunnen blijven!! Want mochten deze bomen verdwijnen is dat waarschijnlijk de ondergang van onze mooie zwembad de Aarweide!!!
Samen staan we sterkt!!
Bent u het met ons eens teken deze petitie!!BB99ED34-9F63-4B79-B8BA-1D8610F44A6E.jpeg


Actie groep behoudt bomen Aarweide    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Actie groep behoudt bomen Aarweide om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...