Behoud wijkbudgetten en wijkmagazines gemeente Almere

NOODOPROEP:
Aanstaande donderdag (17 juni) is er een raadsvergadering van de politieke partijen van het bestuur van de gemeente Almere. Op de agenda staan bezuinigingen op het gemeentebudget. Nu gaan D66 en PVV voorstellen om de wijkbudgetten met ingang van eind dit jaar te schrappen. Dit is bepaald niet een van de hoogste kostenposten waar de gemeente mee te maken heeft, maar mijn inziens wel een belangrijke.
Het informatieve en bindende magazine PoortNieuws (www.almerepoortnieuws.nl) valt sinds bijna tien jaar elk kwartaal bij alle Poortbewoners op de mat, mede dankzij het wijkbudget van Almere Poort. Ook vele andere activiteiten kunnen plaatsvinden dankzij het wijkbudget. Denk aan Festival Poort Sociaal (dit jaar 18 september), Poort met Passie (de leuke kunstroute door Poort die 27/28 maart plaatsvond), activiteiten in het Klokhuis (wekelijks) en in het Cascadepark (denk aan Palmpasen, paaseieren zoeken, Slapen bij de Schapen, Avondvierdaagse, Sint Maarten lampion-optocht...) en nog veel meer. Vele vrijwilligers zetten zich belangeloos hiervoor in, en het wijkbudget wordt voor uitsluitend voor onkosten ingezet (waardoor de kosten relatief laag zijn).
Deze activiteiten in het stadsdeel zijn voor de meeste mensen geen eerste levensbehoefte, zoals bijvoorbeeld woonruimte en eten op de plank dit wel zijn, maar het is wél wat mensen bindt met elkaar en met de wijk. Het zijn de extra’s die van Poort geen kille woonwijk maken, maar een plek die leeft. Het kan nét het verschil uitmaken tussen ‘overleven’ en ‘woonplezier’, het zijn de dingen die het wonen in Poort leuk maken. Activiteiten in het stadsdeel hebben ook een preventieve functie. Immers, wanneer mensen geen binding voelen met de buurt, kunnen zij wellicht eenzaam, ongelukkig of onverschillig worden. En dit zal uiteindelijk veel hogere kostenposten opleveren voor de gemeente! Ik noem hier voorbeelden uit Almere Poort, maar dit geldt voor alle stadsdelen van Almere.
Overigens: het wijkbudget wordt nooit gebruikt voor eten en drinken, dus als er bijv. een buurtbarbecue is, dan zijn de versnaperingen zelf meegebracht of soms gesponsord door ondernemers. Vaak is er dan iets blijvends aangevraagd, zoals een bankje voor de buurt.
Wat kun jij doen?
1. Zo snel mogelijk raadsleden van D66 en PVV Almere contacteren en ze overtuigen van het belang van het bestaan van het wijkbudget (en dus ook PoortNieuws!).
2. Dit bericht delen in alle Almeerse kringen die jij kent.
3. Deze petitie tekenen (vergeet niet te bevestigen). Wij zullen deze aanbieden aan de raad.
 

Suzan Breedveld, PoortNieuws    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Suzan Breedveld, PoortNieuws om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...