Behoud van indoor petanquebanen in Nijlen.

Er is een dringende noodzaak aan nieuwe infrastructuur om indoor en outdoor onze levenskrachtige Petanque Club Molenbos blijvende levenskansen te bieden. Onze verouderde accommodatie, binnenterreinen en buitenterreinen, dreigen binnen afzienbare tijd te verdwijnen door de uitbreiding van de bestaande tennis- en padelvelden. Onze huidige lokalen bieden ons bovendien geen enkele groeimogelijkheid. Het nieuwe RUP voor de recreatiezone rond Molenbos, dat in een vergevorderde ontwerpfase zit, kan voor onze sport nieuwe kansen creëren als de Gemeente Nijlen zich hierachter zet.

In het net voorbije wintercompetitieseizoen behaalden onze drie Nijlense competitieploegen goud, zilver en brons. Petanque Club Molenbos is een bloeiende club voor jong en oud, die hun sportieve en sociale petanquesport in Nijlen willen behouden en beleven. 

We verzoeken met deze petitie de Gemeente Nijlen om te voorzien in de voor onze club noodzakelijke groeikansen en infrastructuurmogelijkheden om onze indoor- en outdoor activiteiten in Nijlen verder mogelijk te maken.

DSC03915dKLEIN.jpg

 


Joris De Bruyne - Petanque Club Molenbos    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Joris De Bruyne - Petanque Club Molenbos om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...