Behoud van de kinderboerderij!

Kinderen-met-dieren-op-boerderij-11.jpg
Als vertegenwoordiger van de kinderen in de Gemeente Roerdalen, maak ik me sterk voor het behoud van de kinderboerderij, maar dan in een nieuw jasje.
Ons doel en wens is dit te combineren met een natuurspeeltuin op een andere locatie, bijvoorbeeld het voormalig voetbalveld.
Er zijn op dit moment al verschillende activiteiten bedacht op educatief vlak en ook voor onze ouderen zou het zeer waardevol zijn om hier van gebruik te kunnen maken.
Door een samenwerking met meerdere partijen kunnen we een betere kwaliteit en continuiteit realiseren.


Functies van een kinderboerderij
In zijn algemeenheid kunnen aan de kinderboerderij vier functies toegekend worden, te
weten:

De recreatieve functie
Een kinderboerderij biedt mogelijkheden voor een zinvolle, ontspannende vrijetijdsbesteding,
waarin het dier centraal staat.
De educatieve en voorlichtende functie
De educatieve functie van de kinderboerderij bestaat vooral uit het geven van lessen,
meestal aan kinderen maar soms ook aan volwassenen.
De sociaal-culturele functie
Het is bekend dat in de huidige tijd de intermenselijke contacten nogal eens te wensen
overlaten. Dit heeft onder andere te maken met het veranderende maatschappijbeeld en de
veranderde opvattingen over het besteden van de vrije tijd. Het ontmoeten van elkaar
gebeurt minder, de gemeenschappelijkheid in een woonwijk neemt af. Een kinderboerderij
kan er zijn om hun omgeving leefbaarder te maken.
De therapeutische functie
Een kinderboerderij heeft de potentie een therapeutische functie te vervullen voor bejaarden,
verstandelijk en lichamelijke gehandicapten, revaliderende bewoners, kinderen en alle
andere bezoekers van de kinderboerderij. Het vasthouden en het aaien van dieren heeft
aantoonbaar een rustgevend effect op mensen. Dit kan bijvoorbeeld voor kinderen die
opgroeien in een jachtige maatschappij van belang zijn.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Petra Bours toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...