Behoud strand Meeroevers en StrandHuis

Aan:

Het college van B&W en de leden van de gemeenteraad, gemeente Groningen

Bureau Meerstad

 

Meerstad, 14 juni 2024

Onderwerp: Behoud strand Meeroevers en StrandHuis

 

Geachte dames en heren,

Meerstad groeit, en dat is goed. De een woont hier wat langer dan de ander maar iedereen met veel plezier. En van het (externe) pessimisme over zo’n groot woningbouwproject is niets meer over. De kavels zijn niet aan te slepen.

Wat in de huidige plannen steeds meer vergeten lijkt te zijn is dat een wijk / plaats meer is dan een verzameling woningen.

Elk “dorp” heeft centrale voorzieningen waar mensen samen komen om elkaar te ontmoeten. Het StrandHuis en omgeving is onmisbaar voor de sociale cohesie in Meerstad. De afgelopen jaren zijn hier meerdere jubilea en bruiloften gevierd, feesten gehouden maar ook uitvaarten geweest. En bovendien is het momenteel de enige plek waar mensen samen kunnen komen en mag daarom niet verloren gaan.

Strand Meeroevers is nu een mooi, goed bereikbaar, strand. En op mooie zomers dagen is het hier erg druk. Ook zijn hier voldoende parkeervoorzieningen, Het StrandHuis, en een zeil- en surfschool. Dit wordt straks een privéstrand voor de “happy few” die daar een woning kopen. Het ideaal gelegen strand en terras voor iedereen, lekker met je gezicht in de middagzon, wordt een strook zand ingeklemd tussen een woonwijk en het water.

En hoe mooi de marketeers de plaatjes ook maken, de algemene gebruiksfunctie komt dan te vervallen.

En we begrijpen het niet, Meerstad adverteert met wonen, leven en recreëren in verbinding met het meer. En de plek waar dit alles perfect samenkomt moet verdwijnen voor nog meer woningen. Als bij de ontwikkeling van dit gebied wordt geluisterd naar “omwonenden, belangenorganisaties en andere betrokkenen” en als wij op de website van Meerstad iets verder lezen: “We doen ons best om deze voorzieningen in te passen en te behouden” kunnen we dit onmogelijk samen zien met de plaatjes zoals ze er nu liggen, namelijk een compleet nieuwe woonwijk op deze plek.

Met deze brief doen wij een dringende oproep om de huidige en enige algemene voorzieningen die Meerstad heeft te behouden met aandacht voor de mensen die hier al jaren wonen. En met de eerder gedane beloftes bij verkoop van de kavels en woningen in uw achterhoofd. Beloften van voorzieningen voor jong en oud, die horen bij een dorp, en die tot op heden niet zijn waargemaakt.

Sommige fouten zijn te herstellen maar als dit plan wordt doorgevoerd is er geen weg meer terug voor dit mooie, speciale plekje in Meerstad.

Met vriendelijke groet,

Bewoners van Meerstad