Behoud Philipsterrein Maarheeze!

Over een paar weken, medio juli, stopt Signify met zijn activiteiten in Maarheeze.

De nu nog aanwezige fabrieksgebouwen en stellages van de oude Philipsfabriek dreigen onder de slopershamer te verdwijnen. En daarmee de herinnering aan Philips en zijn rol voor de ontwikkeling van Maarheeze.

Er is een mogelijkheid om dat te voorkomen. Daarvoor dient het college van B&W van de gemeente Cranendonck de status ‘voorbescherming’ te geven aan de resterende gebouwen en constructies, waartoe zij de bevoegdheid hebben middels de erfgoedverordening van de gemeente. Zij kan dit doen op grond van het bijzondere belang voor de gemeente en de cultuurhistorische waarde van het complex. 

Het is letterlijk 5 voor 12, want begin juli zal Signify de poorten sluiten en kan zij in principe starten met de sloop. Voor die tijd dient het college daarom actie te hebben ondernomen. Omdat wij tot op heden geen signalen zien die er op wijzen dat het college dit ook daadwerkelijk zal gaan doen, willen wij laten zien dat Cranendonck het Philips complex wil behouden voor de toekomst. Daarom zijn wij een petitie gestart die hier ondertekend kan worden. Wij hopen op zeer veel handtekeningen en gaan de petitie volgende week aanbieden aan het college van Cranendonck, in de hoop dat zij alsnog actie ondernemen.

De Heemkundekring Cranendonck heeft reeds aangegeven het van groot belang te vinden dat dit erfgoed behouden blijft voor Cranendonck. Op 23 april heeft zij daarom, conform de wens van de A2-erfgoedcommissie (die de gemeente kan adviseren in dit soort kwesties), een brief gestuurd aan het college waarin zij oproept deze beschermde status toe te kennen. De Heemkundekring ondersteunt dan ook deze actie en hoopt dat het zal leiden tot een positief resultaat. 

Philips en het belang voor Maarheeze
In 1954 begon Philips aan de bouw van een fabriek in Maarheeze. In de daarop volgende jaren werd niet alleen de fabriek gerealiseerd maar kreeg ook Maarheeze de vorm zoals we die nu kennen. In 1957 werd de kenmerkende koeltoren gebouwd. De fabriek zorgde voor werk en welstand. Maarheeze kreeg er inwoners bij uit alle streken van Nederland. Zij werden gastvrij ontvangen en er ontstond een levendig en actief dorp met een open karakter.

Medio 2013 werd door Philips besloten een deel van het terrein en de daarop staande gebouwen af te stoten. Helaas was er op dat moment geen oog voor de cultuurhistorische waarde van sommige gebouwen. Alhoewel een groep oud-Philips werknemers nog een actie ondernam om de koeltoren te behouden, had het een omgekeerd effect. De toren werd versneld gesloopt. Dat terrein ligt inmiddels sinds die tijd braak, een open wond in het industriegebied. Wij willen dat er niet, net als tien jaar geleden, voor de voet weg wordt gesloopt. Zoals de Heemkundekring ook in haar brief aan het college schrijft: ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’. Er liggen nog heel veel mogelijkheden met dit terrein. Laat een herbestemmingsscan uitvoeren. Doe een onderzoek naar de cultuurhistorische waarde. Betrek de inwoners van Maarheeze en oud-werknemers bij de besluitvorming en kijk hoe het behouden en wellicht gerenoveerd kan worden.

Laten we in gezamenlijkheid (eigenaar, gemeente, inwoners) kijken wat we met deze vrijkomende ruimte en gebouwen kunnen doen. Dat vraagt nu eerst dat de gemeente gebruik maakt van de erfgoedverordening en deze gebouwen aanwijst als gemeentelijk monument, middels in eerste instantie de zogenaamde ‘voorbescherming’. 

Daarvoor hebben we de handtekening van zoveel mogelijk Cranendonckers nodig. Doe je mee?!

Bart Kraaijvanger & André Oud.


Bart Kraaijvanger & André Oud    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Bart Kraaijvanger & André Oud alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...