Behoud het Klein bos

Er wordt door de woonmaatschappij  aan plannen gewerkt om op de plaats van het bos, appartementen te zetten.

Nu is reeds enkele decennia dit bos een plaats waar mensen van de buurt, wandelen, samenkomen, met de hond wandelen, maar ook een speelbos, met flora en fauna, egels, spechten, meesjes en lijsters,berken,wilgen en kastanjes.. 

Kortom, dit bos verdient de steun van alle Kapellenaars       en het is daarom belangrijk de petitie te ondertekenen.

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Peter Coucke om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF