Behoud het Klaverblad

Wij, bewoners  van Drimmelen, ouders van kinderen op  ‘t Klaverblad en andere betrokkenen, hebben te horen gekregen dat OBO de enige basisschool in Drimmelen gaat sluiten. De kwaliteit van de school is in orde, ouders zijn blij met de positieve ontwikkelingen die zij hun kind zien doormaken, het inspirerende onderwijsconcept wordt omarmd en prognoses laten zien dat de leerlingenaantallen nog verder zullen groeien. Het onderwijsconcept en de kleinschaligheid van het onderwijs hebben een aantrekkende werking op de regio. Sluiting zal de leefbaarheid van de dorpskern negatief beïnvloeden: gezinnen trekken weg, het dorp vergrijst, voorzieningen en initiatieven verdwijnen. De huizenprijzen zullen dalen.

Laat Drimmelen geen slachtoffer worden van bestuurlijke nalatigheid in het verleden en het ontbreken van bereidheid tot samenwerking/dialoog nu. De dorpsschool is een wezenlijke basisvoorziening voor Drimmelen.

Wij  doen een dwingend beroep op uw maatschappelijke verantwoordelijkheid en verzoeken u alles in het werk te stellen om een onderwijsvoorziening in de dorpskern Drimmelen te behouden!