Behoud het dansen voor Oosterhout!!!

Door beëindiging van het huidige huurcontract op 31-12-2023 is Dance Masters Oosterhout al geruime tijd op zoek naar een nieuwe locatie. Er zijn meer dan voldoende panden in Oosterhout die geschikt zijn voor huisvesting van een dansschool. Het beleid van de gemeente (bestemmingsplannen en vergunningen etc.) maken echter dat het nog steeds niet gelukt is om een nieuwe locatie te vinden. En de tijd begint echt te dringen… Vandaar dat wij besloten hebben een burgerinitiatief in te dienen bij de gemeenteraad.   

DANCE MASTERS OOSTERHOUT vervult een grote sociale en maatschappelijke functie in Oosterhout.

- Zo is het de thuisbasis van bridge-vereniging “de hartenslag” en “HATHA Yoga” en “Lucky Dancing Dongen”.

- De locatie wordt geregeld gebruikt voor bruiloften, huwelijksfeesten, verjaardagen, doopfeesten etc. etc.

- Bruidsparen komen vanuit de wijde omgeving, voor het leren van de welbekende “openingsdans”.

- Bedrijven, verenigingen, VVE’s etc. weten de dansschool te vinden voor vergaderingen, borrels, dansworkshops etc.

- De K.B.O. heeft geregeld workshop middagen voor ouderen georganiseerd in samenwerking met DANCE MASTERS OOSTERHOUT.

-Dhr. Markus heeft nog steeds een groot dansleden bestand van verschillende leeftijden, van binnen én buiten Oosterhout. Zowel dansparen, als solo- dansers/sporters voeren hier dagelijks hun passie uit. Hiermee voorziet hij in een enorme sociale behoefte. Ook wedstrijddansers, zowel vanuit eigen ledenbestand als van buitenaf vinden bij hem hun vaste trainingslocatie. DANCE MASTERS OOSTERHOUT heeft afgelopen jaar zowel Nederlands als Benelux kampioenen voortgebracht!!!               

-Het kan niet dat er in Oosterhout straks geen mogelijkheid meer is om te leren stijldansen!!!    

Wat hopen wij met dit burgerinitiatief te bereiken?

- Wij hopen dat de gemeente het belang van DANCE MASTERS OOSTERHOUT in gaat zien voor de gemeente Oosterhout.

- Wij zouden graag zien dat de gemeente actief mee wil denken in het zoeken naar een nieuwe locatie... door bijvoorbeeld minder halsstarrig vast te houden aan bestemmingsplannen, en het verlenen van vergunningen, en flexibel mee wil denken bij panden die prima als dansschool zouden kunnen fungeren.

- Meedenken naar een tussenoplossing van 2 jaar, indien er een plaats zou zijn voor DANCE MASTERS OOSTERHOUT op het “Galvanitas”-project. Zoals dat recent bv ook voor de Pannehoef is gerealiseerd.    

Wij hopen dat u ons initiatief wil steunen met een handtekening, zodat het dansen behouden blijft voor Oosterhout!!!  

Namens de leden van Dance Masters Oosterhout…  

Kitty van Mourik, Karen van Bragt, Perrine Adriaansen, Irmgard van de Weijer, Mirte Martens

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Kitty van Mourik om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...