Behoud Museumpark als Skatespot!

Screenshot_2021-04-02_at_11.48_.08_.png
Figuur 1.
 
Museumpark dreigt te verdwijnen als skatespot.
Teken de petitie om dit voorkomen!
 
(Scroll naar beneden voor samenvatting)
 
Beste projectgroep vergroening museumpark en gemeente Rotterdam,
 
Veel urban sporters zijn ongerust over de bestemming van het geasfalteerde gebied in het Museumpark, ofwel het evenementendek museumparkgarage. Dit is een plek die wij erg waarderen en dagelijks graag gebruiken. Gezien de naam van de projectgroep, zijn wij ervan bewust dat wij waarschijnlijk zullen verschillen in mening over de waarde van een groot stuk asfalt, maar toch willen wij onze bezwaren niet ongehoord laten.
 
Screenshot_2021-04-02_at_14.54_.07_.png
Figuur 2: Ontwerp Museumpark evenementdek parkeerkgarage (bron). Op de afbeelding: rechts de ledge, boven het depot, links het ziekenhuis. Te zien is het aan te leggen grasveld + twee stroken groen op het midden van het park. Rechts naast het grasveld worden fonteinen aangebracht.
 
Concreet zijn onze zorgen de volgende:
 
- het verkleinen van het geasfalteerde deel van het evenementendek door de plaatsing van een grasveld, ofwel intensief gazon, en fonteinen zoals te zien in de ontwerpen (bron);
- het veranderen van de ondergrond, die het park wellicht onbruikbaar zal maken voor urban sporters;
- de plaatsing van skatestoppers, iets wat reeds plaatsvindt binnen het gebied Dijkzigt.
 
Ten eerste willen wij de projectgroep wijzen op de onwaarheid die is geformuleerd in het bestemmingsplan Dijkzigt, namelijk dat "In het Museumpark [...] het aantal bezoekers dat puur en alleen komt voor recreatie in de buitenruimte klein" is (bron). De ondertekenaars van deze brief betwisten dit feit, zie ook het bijgevoegde video- en beeldmateriaal. Aanvullend nodigen wij de projectgroep graag een keer uit om te komen kijken tijdens naschoolse tijden in het Museumpark.
 
[invoegen beeld]
 
Daarnaast is het geasfalteerde evenementendek een unieke locatie in Rotterdam, met een grote (historische) waarde voor urban-sporters. Dit komt door de geschikte gladde ondergrond en de grootsheid van dit stuk asfalt. Al jaren wordt het Museumpark gebruikt door skateboarders, rollerskaters, longboarders, bmxers, inliners en dansers. [aanvullen historische waarde]
 
Het evenementendek leent zich voor dit intensieve en uiteenlopende gebruik door de grote hoeveelheid ruimte, gecombineerd met de afwezigheid van automobiel verkeer: een unieke plek in de stad! Wij zijn van mening dat binnen dit culturele bolwerk van musea, evenementen en festivals, de urban sporters van grote waarde zijn en zelfs bijdragen aan de diversiteit in cultureel aanbod. Urban sports is namelijk niet alleen een sport, maar ook een culturele uiting en een lifestyle. Daarbij is urban sports niet alleen een fijne bezigheid, maar ook onwijs leuk om naar te kijken. Wij merken dat bezoekers van de musea vaak een moment nemen om het urban-sport spektakel te aanschouwen en wij zien hen daar zichtbaar van genieten.
 
Niet alleen zijn wij bezorgd vanwege het te plaatsen intensief gazon, ook zien wij dat in de omgeving skatestoppers worden aangebracht bij het herinrichten van de infrastructuur. Zoals wij al opmerkten, zijn urban sports een waardevolle toevoeging aan het straatbeeld. Daarnaast geeft het plaatsen van skatestoppers het signaal dat urban sporters niet welkom zijn in de stad, iets wat conflicteert met de Beleidsnota urban sports 2018-2021, waarin Rotterdam aangeeft urban sports te willen stimuleren (bron).
 
Vervolgens willen wij nog wijzen op een aanvullende unieke kwaliteit van het geasfalteerde evenementendek, namelijk het feit dat veel niet-traditionele urban sporters - zoals vrouwen en mensen uit de LGBTQIA+ community - zich hier meer comfortabel voelen om hun urban sport te beoefenen dan op andere plekken in de stad. Urban sports wordt gedomineerd door mannen, wat een barrière kan vormen voor niet-traditionele urban sporters. Deze barrière valt in het Museumpark grotendeels weg, omdat de grote ruimte deze dominantie teniet doet. Er is minder een "arena-gevoel" zoals bijvoorbeeld in skateparken, en niet-traditionele urban sporters geven aan zich minder bekeken te voelen. Niet-traditionele urban sporters worden de laatste jaren steeds meer zichtbaar in Rotterdam. In het Museumpark kunnen niet-traditionele urban sporters op een comfortabele manier de eerste connectie maken tot urban sports; het Museumpark fungeert dus als belangrijke plek om deze groei door te laten zetten. 
 
Afsluitend is het Museumpark een unieke locatie voor longboarders in de stad, aangezien zij hun sport niet kunnen beoefenen op een skatepark. Zij hebben veel ruimte nodig in combinatie met de afwezigheid van automobiel verkeer, zodat zij op een veilige manier hun bewegingen en truken uit kunnen voeren.
 
SUK_Image_by_Iwan_Baan_26.jpg
 
SUK_Image_by_Torben_Eskerod_16.jpg
Figuur 3 en 4: Superkilen park in Kopenhagen kan fungeren als inspiratie voor de inrichting van het evenementendek. Het betrekken van urban sports in de architectuur kan een geweldig effect hebben op de openbare ruimte! (bron afbeeldingen)
 
Samenvattend:
 
- Uit het bestemmingsplan Dijkzigt blijkt dat de gemeente Rotterdam geen realistisch beeld heeft van het daadwerkelijke gebruik van het Museumpark betreffende buitenrecreatie in het algemeen en urban sports specifiek.
- Het evenementendek heeft een unieke, historische waarde voor urban sporters.
- Urban sporters voegen waarde toe aan het culturele hart van de stad.
- Het plaatsen van skatestoppers is contra-intuïtief, gezien Rotterdam urban sports wilt stimuleren.
- Het evenementendek is van bijzondere waarde voor niet-traditionele urban sporters zoals vrouwen en queers.
- Het evenementendek is de enige locatie waar longboarders hun sport kunnen beoefenen in het centrum van de stad.
- Wij denken dat een combinatie van groen én urban sports mogelijk is!
 
Onze suggestie is daarom de volgende:
 
- Behoud een groot stuk asfalt en de gladde ondergrond op het evenementendek.
- Beperk het aantal skatestoppers.
- Betrek urban sporters bij de inrichting van het Museumpark. Wij hebben meer gedetailleerde suggesties zoals het plaatsen van drinkwaterpalen, prullenbakken en het toevoegen van skatebare elementen.
 
Wij kijken uit naar jullie reactie en een samenwerking,
 
[voor aanvullingen, beeldmateriaal en suggesties: mail naar kim@womenskatetheworld.com]

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Kim Butter alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...