Behoud definitie ambulanceverpleegkundige

Beste collega’s,  

In het Wetsvoorstel Wet ambulancevoorzieningen (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/26/wetsvoorstel-wet-ambulancevoorzieningen) hebben wij geconstateerd dat de definitie ambulanceverpleegkundige vervangen gaat worden naar de definitie ambulancezorgprofessional. Wij gaan de minister via deze petitie verzoeken om dit voorstel uit de wet te halen.


Wij De ambulanceverpleegkundigen van de ambulancediensten in Nederland.

Constateren Dat in de Wet ambulancevoorzieningen (wetnummer 35471) de definitie ambulanceverpleegkundige vervangen gaat worden naar de definitie ambulancezorgprofessional.

En verzoeken Dat het huidige artikel 1.1 uit de Tijdelijke Wet ambulancezorg (https://wetten.overheid.nl/BWBR0031557/2019-04-02) gehandhaafd blijft, met verwijzing naar art. 1b en 3a eerste lid van het Besluit functionele zelfstandigheid van 29 oktober 1997, houdende nadere regels inzake deskundigheid van o.a. ambulanceverpleegkundigen op gebied van voorbehouden handelingen. Daarom omarmen wij dan ook het Amendement van het lid Hijink (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2020Z10483&did=2020D22750) en verzoeken dit over te nemen in de Wet ambulancevoorzieningen.


Ben je het er ook niet mee eens dat de definitie ambulanceverpleegkundige uit de Wet Ambulancevoorziening wordt gehaald, steun deze petitie en breng deze vooral onder de aandacht van je collega’s. Hoe meer respons we krijgen, hoe groter de druk wordt op de minister.


Behoud definitie Ambulanceverpleegkundige    Neem contact op met de schrijver van de petitie