Behoud de Pinkeveersebrug!

Pinkeveersebrug_2020.jpg

Teken vóór behoud van de Pinkeveersebrug in Giessenburg! De Pinkeveersebrug in Giessenburg dreigt haar karakter en originaliteit te verliezen. De Pinkeveersebrug en haar directe omgeving zijn een Gemeentelijk Monument. De brug verkeert op dit moment in zeer slechte staat doordat jarenlang geen onderhoud is uitgevoerd. Inmiddels is het zelfs zover gekomen dat de veiligheid van gebruikers van de brug in het geding komt. De druk om de brug te vervangen wordt hiermee alleen maar groter. 

Sinds afgelopen zomer zijn een aantal omwonenden en andere betrokkenen, zoals de Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen, zich middels brieven en zienswijzen tegen de voorgenomen plannen gaan verzetten. We zijn tegen de plannen die het historisch karakter van de brug teniet doen. Aangezien dit tot op heden onvoldoende effect lijkt te hebben, starten we deze petitie.

Inmiddels hebben Gemeente en Waterschap onderhandeld over de breedte van de brug. Echter, alleen een aanpassing van de breedte van de nieuwe brug betekent niet dat het historisch karakter en aanzien van brug en omgeving behouden blijft. De tekening die het Waterschap nu heeft gemaakt, laat een ‘lookalike’ brug zien, net zo breed als de huidige houten brug. De gemeente is van plan hiervoor vergunning af te geven, omdat de Giessenlandse Erfgoedcommissie (bureau Dorp, Stad en Land in Rotterdam) al in 2018 haar fiat gaf voor een stalen brug. De Erfgoedcommissie Molenlanden is van mening dat ze door het eerder afgegeven advies van Dorp, Stad en Land, niet anders kan doen dan positief adviseren.

Maar wij willen de unieke, grotendeels houten tolbrug (één van de laatste exemplaren in Nederland) behouden! Laat deze brug met haar rijke historie niet verloren gaan!

TEKEN DEZE PETITIE! SAMEN STAAN WE STERK! 

In deze petitie vragen wij namens iedereen die de brug een warm hart toedraagt 
aan het Waterschap:

- om als eigenaar te voldoen aan onderhoud en behoud van (de monumentale status van) het object zoals de eigenaar van een Gemeentelijk monument behoort te doen! Dit houdt in: restaureren, niet vernieuwen;

- met verschillende scenario’s omwonenden en inwoners van Molenlanden te raadplegen en onderbouwd uit te leggen welke (on)mogelijkheden er zijn.

Aan de Gemeente vragen we: 

- om zich maximaal in te zetten voor restauratie en dus herstel van de karakteristieke Pinkeveersebrug zodat deze als Gemeentelijk Monument behouden blijft.  

NB. Deze petitie zal op 24 november 2020 worden aangeboden aan Gemeenteraad en College van de Gemeente Molenlanden en via e-mail worden gedeeld met Waterschap Rivierenland.

Anneke Bode
Esther Renes
Bestuur Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen

Vergeet niet je ondertekening te bevestigen door op de link te klikken die je na ondertekening ontvangt! 

 

 


Anneke Bode, Esther Renes, bestuur Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen    Neem contact op met de schrijver van de petitie