Behoud de Peuterzalen in Nederlek

Beste Ouders, Verzorgers, Opa's en Oma's,

Zoals jullie ongetwijfeld weten hebben zo'n beetje alle peuterzalen in Nederland het zwaar, loodzwaar om rond te komen. Het rondkomen kan in de regel niet zonder steun(subsidie) van de gemeente.

De gemeente heeft zich voorgenomen om in 2014 EUR 25.000 te moeten bezuinigen op de peuterzalen in Nederlek, dus EUR 12.500 per peuterzaal. In 2015 zou het te bezuinigen bedrag op een "slordige" EUR 50.000.

Ook wij realiseren ons dat het een tijd is waarin iedereen de pijn voelt van bezuinigingen, en dat we er allemaal aan moeten geloven. Maar, de bedragen zoals voorgesteld door de Gemeente, hebben ons wel "angst" aangejaagd. Onze hoofdkosten zijn de huur van onze prachtige locatie en uiteraard de salarissen van onze werknemers. Iedereen zal onderkennen dat dit niet bepaald de posten zijn waarop bezuinigd kan worden.

Wat ons als bestuur van Peuterspeelzaal 't Krielhok het meest tegen de borst stuitte is het feit dat er buiten de speelzalen om, dus zonder overleg of informatie inwinning, eigenlijk al maanden geleden besloten is om een van de locaties te sluiten. Ja, helaas leest u het goed, de gemeente is voornemens of Het Lekkertje of 't Krielhok te sluiten. Dit hebben we op een "Verkenning van Bezuinigingen" op 11 juni vernomen van de huidige wethouder.

Het sluiten van een van de locaties is ons inziens een zeer grote fout. Gemeente Nederlek voert al een jarenlange strijd om de vergrijzing tegen te gaan. Deze strijd heeft dit jaar een positieve wending gekregen, het bericht bereikte onze allemaal dat er een mate van verjonging te bespeuren is. Voor ons zijn de Peuterzalen een basisbehoefte. Jonge gezinnen kiezen ook voor Nederlek vanwege deze voorzieningen. Het wegsnijden zal ongetwijfeld zijn weerslag hebben op de "aantrekkelijkheid" van beide dorpen.

Het is gebleken dat kinderen welke een peuterzaal bezoeken meestal socialer zijn, ze leren samen te spelen, samen te delen. Kinderen leren respect te hebben voor elkaar(wat ook weer pesten tegen gaat). Verder blijkt het dat taalontwikkeling en -stimulatie belangrijk is. Doordat een niet zo vlotte taalontwikkeling snel wordt opgemerkt door onze getrainde leidsters, kunnen we dit direct beetpakken. Deze kinderen kunnen dan, vooralsnog, kosteloos gebruik maken van de zogenaamde VVE dagdelen. Op deze dagdelen krijgen de kinderen extra persoonlijke aandacht door middel van taalspelletjes en andere activiteiten welke hierbij aansluiten. Op deze wijze gaan steeds meer jonge kinderen goed voorbereid naar het basisonderwijs.
Wellicht was u er niet van op de hoogte, maar gemeenten zijn per wet "Ok" verplicht om kinderen zonder achterstand "af te leveren op de basisschool. Wij zouden derhalve ook niet weten hoe Gemeente Nederlek dit zou willen ondervangen. Wanneer dit geschrapt zou worden, zou het "probleem(wat het dan nu nog niet is) worden verlegt naar de basisschool. Op de basisscholen hebben de meesters en juffrouwen ook niet de tijd om iedere leerling apart extra te begeleiden. Een gevolg hiervan zou kunnen zijn dat er meer kinderen moeite krijgen om het tempo te volgen, en wellicht niet op het niveau zitten waar ze zouden kunnen zijn.
In de grotere gemeenten, zoals Rotterdam, is men al voornemens om een groep nul te maken als voorbereiding op het basisonderwijs. Een ander voornemen is het feit om de leerplichtige leeftijd naar beneden te halen. Dit zijn uiteraard voornemens, maar het tekent wel zeker de behoefte aan goede begeleiding van jonge kinderen in hun taal en sociale ontwikkeling.
Het sluiten van een van de locaties zou voor een hoop ouders ook op logistieke problemen stuiten. Als men ook een ouder kind op het basisonderwijs hebben, is het onmogelijk om beide kinderen tijdig op de scholen te hebben, wat weer gaat resulteren in een kinderen die dan niet naar een peuterzaal gaan, en die dan weer een stukje gaan missen.
Afrondend gezien, snappen we dat er bezuinig moet worden, maar dat men voornemens is om een van de Peuterzalen te sluiten, is ons een doorn in het oog en vinden we zeer discutabel.
't Krielhok is al jaren een begrip in Krimpen aan de Lek, wie heeft er nou niet gespeeld, en wie heeft er geen (klein-)kinderen op de zaal gehad?? Mocht de keuze op 't Krielhok vallen, dan is dit na zwembad Het Woelwater, de volgende voorziening welke opgeheven wordt. Krimpen heeft ook bijna geen kroegen meer, dus Krimpen is aardig op weg om een grijs, slapend dorp te worden in de toekomst, verre van aantrekkelijk voor starters en jonge gezinnen.
Wij willen jullie vragen onze online petitie te (onder-)tekenen en deze post te liken en te delen zodat zo veel mogelijk mensen deze belangrijke petitie kunnen tekenen.
Bij vragen, op-, aanmerkingen en idëen houden we ons zeker aanbevolen.
Alvast bedankt voor jullie steun!
Namens het complete besturen van Het Lekkertje & 't Krielhok,
Martijn van der Zweth
Voorzitter 't KrielhokScript executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )