Behoud de Fierensblokken

De zo genaamde Fierensblokken, gelegen aan de Nationalestraat in Antwerpen, vormen een monumentaal modernistisch complex met 205 sociale wooneenheden, in 1937-1939 ontworpen door architect Gustaaf Fierens.

In 2014 besloot het Antwerps stadsbestuur om het complex te slopen om er nieuwe sociale woningen te kunnen bouwen.

We geloven in de renovatie van dit stuk onroerend erfgoed i.p.v. afbraak.
We believe in restauration of this architectural heritage instead of demolition.

(english text below)
WAAROM HET BEHOUD VAN DEZE GEBOUWEN?
1)bouwkundig erfgoed, en staat op de lijst onroerend erfgoed http:...//fierens-blokken- antwerpen.tumblr.com/post/107321490726
2) is een monument van sociale huisvesting, die symbool staat voor een immense verbetering van de levenskwaliteit van de Antwerpenaar http://fierens-blokken-antwerpen.tumblr.com/post/107321771676/
3) een typerend staaltje modernisme met vele Art-Deco details, baksteenmodernisme uit het interbellum.
4) samen met het Instutuut voor Tropische Geneeskunde vormt deze een architecturaal sterke toegangspoort naar het historisch centrum, waarbij beide gebouwen elkaar versterken.
5) onderaan op straatniveau zijn sfeervolle winkelpanden die na renovatie de magie van de Nationale straat versterken. Dit kan het begin van de Nationale Straat een boost geven.
6) er is een indrukwekkende binnentuin die publiek benut zou kunnen worden
7) samen met andere modernistische gebouwen verspreid over Antwerpen, vormt deze een totaalconcept van wederopbouw na WOI met tal van sociale voorzieningen :sociale huisvesting, atheneum, zeevaartschool, voetgangerstunnel, waaslandtunnel, etc..
8) kijk door het jasje van (moedwillige) verloedering en ontdek de pracht van het gebouw.
9) ondanks de adviezen van erfgoed voor renovatie, en de vele liefhebbers van het gebouw , wordt de toekomst van het gebouw, zonder publiek overleg, ten voordele van eigenbelang van de betrokkenen vernietigd.
10) Gustaaf (Gustave) Fierens was een belangrijke architect in het begin van de 20ste eeuw. Is opgenomen in de lijst van 205 architecten, ontwerpers, stedenbouwkundigen van het SINT-LUKASarchief http://www.sint-lukasarchief.be/inventariseren/
11) Dit gebouw kan deel uitmaken van een bijzondere architectuurroute door Antwerpen.
12) aangezien de beslissing voor afbraak ten nadele van renovatie vooral budgettair gestoeld is, brengt het weinig hoop dat het nieuwe gebouw, die in de plaats zou komen, hoogwaardige en karaktervolle architectuur zal worden. Toevallig is ook de schepen van wonen, Fons Duchateau ook voorzitter van Woonhaven. Van belangenvermenging gesproken.

Why do we have to keep the buildings ?
1) it is architectural heritage and is listed in the inventory https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/206853
2) it’s a monument of social housing, which symbolises the improvement of life quality in Antwerp in the 30’s
3) It is a typical modernist building with many Art-Deco- features , brick-modernism from the interbellum-period
4) The building enforces the architecture of the Institute of Tropical Medicine at the other side of the street. Together they form an architectural “gate” to the historic center of Antwerp.
5) at streetlevel, many shops are integrated, which can boost the shopping street “Nationale Straat “. The little shops are full of charm and character, once restored properly.
6) the impressive inner garden could be restored and being used for public purposes
7) the building is part of different modernist buildings spread over the city of Antwerp, and visualizes the rebuilt after WW I containing many functions like social housing, schools, tunnels , all dating from the same time.
8) when you imagine this building, clean and restored, you will discover the beauty in simplicity of this building.
9) the architectural heritage organization gave the advice for keeping and restoring the building because of big historic importance, however the city doesn’t follow this advice, and decided without public consultation to destroy the building.
10) Gustave Fierens was an important Flemish architect in the beginning of the 20th century, and is one of the 205 names listed in the Sint-Lukas architecture archives.
11) this building could be part of an interesting architecture-tour in Antwerp
12) We don’t have much hope that they would replace the building with a new edifice of high-quality architecture. Because the decision of destruction is mainly based on financial motives, it would be replaced by cheap, characterless social housing.

(source: Behoud Fierensblokken = behoud cultureel erfgoed)