Behoud de 77 mooie bomen langs de Bovenkerkerweg!

Behoud_de_77_mooie_populieren_bomen_langs_de_Bovenkerkerweg!_011.jpg

Wanneer dringt de belangrijkheid door, dat als er geen bomen meer zijn je tot de ontdekking komt, dat je geld niet kunt eten! Het is 1 voor 12 om het roer om te gooien. Kies voor de NIEUWE NORM: ‘Een gezonde boom laat je staan!’


Op woensdag 19 juli beslist de gemeenteraad over het lot van 77 bomen langs de Bovenkerkerweg in Amstelveen. Er ligt vanuit de gemeente een plan om deze gezonde populieren om te leggen en te vervangen, omdat de bomen wordt verweten dat grondverzakkingen bij de weg met hen te maken hebben. Onderzoeken die voor de gemeente zijn gedaan geven aan dat er alternatieven zijn om de bomen te laten staan. Deze petitie zegt tegen het voornemen om te kappen volmondig NEE.

Wilt u dat ze blijven? Teken dan de petitie!

We gaan voor een goede afloop.

N.B. Hieronder de argumenten waarom deze mooie bomen moeten blijven langs de Bovenkerkerweg voorbij het kruispunt met de Nesserlaan tot voor het kruispunt met de Beneluxbaan:

1)
 De bomen doorstaan zware stormen. Er zijn door onafhankelijke partijen voor de gemeente vanaf 2018 t/m 2020 drie trekproeven aan deze bomen gedaan om ze te testen op stabiliteit. Veel van de bomen kwamen niet door de test en zouden bij windsnelheden vanaf windkracht 9 omwaaien. Toen kwam op 18 februari 2022 zeer zware storm Eunice, met windsnelheden t/m 145 km/u op orkaankracht (windkracht 12) gedurende een lange periode van 15.00 tot 02.00 ’s nachts. Alle bomen zijn hier zonder problemen doorheen gekomen. Afgelopen woensdag 5 juli heeft storm Poly verwoestingen achtergelaten in het hele land. De KNMI had een code rood afgegeven voor (zeer) zware windstoten t/m windkracht 11, met een maximale windstoot van 146 km/u die is gemeten bij IJmuiden. Alle populieren zijn zonder problemen blijven staan.
2) Trekproeven zijn onbetrouwbaar, wat de wetenschappelijk onderbouwde conclusie is van onafhankelijk onderzoeker boom stabiliteit P. Sterken. Dit wordt ondersteund door Wageningen Universiteit & Research, die zijn onderzoek artikel op hun website heeft geplaatst. Je kan stellen dat trekproeven niks zeggen over de mate waarin een boom met stormen omgaat. Zie de volgende link om het artikel in te zien: https://edepot.wur.nl/523987
3) Het kappen van bomen versnelt het inklinken van de grond. Uit onderzoek door onafhankelijke partij Royal HaskoningDHV wordt er geconcludeerd dat de verzakkingen bij de weg (zonken) worden veroorzaakt door meerdere factoren: de bomen die water drinken, aanhoudende droogte, een lager grondwaterpeil, een slecht draagkrachtig veen- of kleipakket en druk van het zware wegdek op de onderliggende grondlagen. Als je een boom zou weghalen verdwijnt de structuur en klinkt de bodem verder in. Een bodem die is ingeklonken houdt minder water vast dan een bodem met een luchtigere structuur die je rond boomwortels vindt. Als je de boom weghaalt is de kans veel groter dat de veengrond sneller uitdroogt en inzakt. Er is ook geen duidelijk bewijs dat de inklinking van de grond verdwijnt als je de bomen weghaalt. Een boom die je omlegt ben je voorgoed kwijt. Kortom: ‘Er is geen reden om de bomen te kappen.’
4) De vijftig- tot zestigjarige gezonde populieren hebben volgens onderzoek nog een toekomstverwachting van meer dan 11 jaar. In de literatuur staat vermeld dat ze een levensverwachting hebben van tussen de 100-200 jaar. De opslag van CO2 in de bomen blijft daarmee behouden, ze blijven CO2 opnemen en doen mee aan het tegengaan van de klimaatverandering.
5) De gezondheid van de mens wordt grotendeels bepaald door bomen. Recent onderzoek aan de Universiteit van Leuven (BE) in 2022 toont dat behoud van oude, grote bomen in een stedelijke omgeving vanuit gezondheidsperspectief veel belangrijker is dan het aanplanten van 10 nieuwe jonge bomen. Bovendien zorgen bomen voor meer zuurstof, filteren de lucht van schadelijke stoffen, verminderen het risico op overstromingen, zorgen voor verkoeling en verlagen de lucht- en watertemperatuur in steden tot wel 8 graden Celsius.
6) De bomen zijn beeldbepalend en horen op een Bomenlijst van waardevolle bomen te staan. Het is deze mooie natuur die inhoud geeft aan de Bovenkerkerweg. De bomen vertegenwoordigen de mooie zuidelijke ingang van de stad en zijn heel bijzonder. Waarom zou je ze niet laten staan?

Na deze argumentatie is er maar één conclusie: behoud de bomen en houd ze in optimale conditie!

De petitie roept op aan de raad om ervoor te zorgen dat de bomen blijven staan en er verder wordt gekeken naar een alternatief voor de bodem om het inklinken van de grond op te lossen (bijvoorbeeld het grondwaterpeil verhogen en geld voor nader onderzoek beschikbaar stellen).

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Conan de Bruin alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...