Behoud cafe 't Floere Foefke

Er is een groots project op til op de hoek van de Antoniuskaai en de Molenaarsstraat.

Cafe 't Floere Foefke bevindt zich ook in deze projectontwikkeling.

Er werden plannen getekend en ja er is ' behoud' van het café zeggen de eigenaars.

Maar het cafeetje zal geen lang leven beschoren zijn vrezen we, om meerdere redenen.

Zo wordt de beschikbare oppervlakte gevoelig verkleind.

Ruimte voor opslag, keuken, administratie,... werd in de plannen over het hoofd gezien.

Ruimte voor een economisch levensvatbare kwantiteit aan cliënteel staat op de helling.

Op de verdiepingen wordt een van de uitbating afgesplitste woongelegenheid  voorzien. Met twee slaapkamers boven een verbruikszaal vol ambiance organiseert men de overlastklachten.  

We ijveren daarom voor het behoud van cafe 't Floere Foefke zoals we dat kennen. Een volks café. Een goed café. Een Gents café. Een wijs café. Een dag- en nachtcafé. Het enige café in onze buurt.

 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Cafe 't Floere Foefke om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...