Populairste petities van 2014 - Belgium

  • Land: Belgium
  • Taal: Dutch
Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | 12 maanden | Dit jaar (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

100-dagen

Wij, de leerlingen van het KA Geraardsbergen willen te hulp schieten om onze 100-dagen voort te zetten zoals het al generaties lang is. We doen dit ook namens onze nagangers die dit zonder twijfel ook willen hebben zoals het anders was! Het is discriminerend tegenover onze voorgangers die het hebben gehad zoals wij het graag dit jaar opnieuw willen doen en willen dit dan ook voortzetten voor de vele leerlingen die na ons komen. Help ons hierbij onze 100-dagen te redden! De 100-dagen waar we zola

Gemaakt: 2014-11-18

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 251 245
2014 250 244

Voor het behoud van tweerichtingsverkeer op de Moorselbaan

AALST - Na de zomer wordt de Aalsterse Moorselbaan vanaf frituur Mijlbeek tot aan de Binnenstraat heraangelegd met nieuwe voet- en fietspaden en parkeerplaatsen. Om de leefbaarheid voor de bewoners te verhogen, wordt er ook eenrichtingsverkeer ingevoerd.Vol putten en bulten. Zo beschrijven de meesten de staat van de Moorselbaan in Aalst. Het is dan ook geen wonder dat die weg grondig wordt aangepakt. Dat er ook éénrichtingsverkeer komt, daar staan de meesten wél versteld van. Wie het centrum van

Gemaakt: 2014-04-18

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 294 294
2014 242 242

WARE LIEFDE!!!!

Een Servische familie die in Aalst verbleef is noodgedwongen moeten vertrekken uit ons land omdat ze hier geen asiel konden krijgen. Ze zitten nu bij familie in Duitsland, maar voor Tessa, het vriendinnetje van één van de zonen, is de pijn ondraaglijk. Sinds eind vorige week gaat ze zelfs niet meer naar school. Ze probeert er nu alles aan te doen om het gezin weer in België te krijgen.   A Serbian family who resided in Aalst is forced to leave our country because they could not get asylum here.

Gemaakt: 2014-02-11

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 242 238
2014 242 238

neen aan het dumpen van afval in de oosterschelde

Vorige week zondag stuiten enkele sportduikers bij duiklocatie de Tetjes zagen vanaf -30 m puin en slib en op -40 m een betonblok, waaruit zeker 1 meter betonijzer met scherpe punt recht omhoog steekt. Verontruste duikers hebben op facebook hun verontwaardiging geuit over de vernietiging van deze prachtige duikplaats. Ook zijn ze boos over het gebrek aan respect voor de veiligheid van de duikers. Met behulp van deze pagina proberen ze te bereiken dat het storten wordt stopgezet en de duikp

Gemaakt: 2014-02-22

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 321 237
2014 321 237

"Parijs-Roubaix is voor mietjes"

Al tientallen jaren ligt het wegdek van de Guldenvliesstraat er ronduit erbarmelijk bij: de kasseien liggen schots en scheef; de tramsporen liggen ongelijk met het wegdek; en er gapen soms enorme spleten tussen beide. Parijs-Roubaix is er niets tegen (zie http://youtu.be/Qf1ZhkTTSp8). Deze gevaarlijke situatie wordt nog versterkt bij elke ordinaire regenbui, maar ook door sommige tram- en busbestuurders die het niet kunnen nalaten fietsers op te jagen door er op slechts enkele centimeters achter

Gemaakt: 2014-04-07

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 243 242
2014 237 236

Red onze 29 wilde kastanjebomen

Red onze 29 wilde kastanjebomen!! De gemeente Ranst wil de 29 wilde kastanjebomen rooien rond de plaatselijke chiro en het kerkhof van Emblem.   Reden? De bomen geven teveel bladafval , zijn rot en hol doordat ze een lichte vorm van bloedingsziekte hebben. Uit een telefoongesprek met de gemeente konden we opmaken dat er weinig tot geen cruciale onderzoeken bij deze bomen werden uitgevoerd, we kregen vage informatie en ze konden hun beslissing omtrent de bomen moeilijk verantwoorden.   Hierop

Gemaakt: 2014-05-18

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 248 234
2014 248 234

Geen Mega Windmolenpark te Horendonk

MEGA WINDY CVBA plant een aanvraag in te dienen voor het plaatsen en exploiteren van een viertal mega windturbines langsheen de Belgisch/Nederlandse grens; van Nieuwmoer (ter hoogte van Mariënville) via Kleine Horendonk richting Schijf/Nederland (Ellewaardweg/Achtmaalsbaan). Dit unieke open landschap is gecatalogeerd als landschappelijk waardevol agrarisch gebied, en gelegen tussen de natuurgebieden “De Maatjes” en de “Oude Buisse Heide”.       Ondergetekenden zijn van oordeel dat dit plan stri

Gemaakt: 2013-09-23

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 907 604
2014 375 231

SINT-LUKAS GALERIERUIMTE MOET BLIJVEN! SAVE SINT-LUKAS GALLERY SP

SINT-LUKAS GALERIERUIMTE MOET BLIJVEN! OPROEP AAN DE DIRECTIE VAN LUCA SCHOOL OF ARTS Namens studenten, personeelsleden en docenten van LUCA Campus Brussel protesteren wij tegen de voorgenomen sluiting – al dan niet tijdelijk – van de Sint-Lukas Galerieruimte. Vanaf september 2014 zal de galerieruimte aan de Paleizenstraat niet meer gebruikt kunnen worden waarvoor zij bedoeld is. De directie van LUCA is van plan om deze ruimte, ondanks haar publieke karakter, een administratieve functie te geven

Gemaakt: 2014-04-03

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 248 230
2014 248 230

Stop de Facebook pagina "Your Dog Sucks"

Beste hondenbezitters, dieren liefhebbers en mensen met gezond verstand. Op Facebook is een pagina actief genaamd "Your Dog Sucks" Deze pagina is dusdanig hond onvriendelijk, dat men afbeeldingen toont waar honden mishandeld, vergiftigd, verwaarloosd en gedoodt worden. DIT KAN EN MAG NIET GETOLLEREERD WORDEN!!! Sinds 1 Juli 2014 is het doden van honden (en katten) gelukkig strafbaar geworden! en dan nog wordt dit getollereerd?? Na herhaaldelijk verzoek via de officiele kanalen via Facebook is de

Gemaakt: 2014-07-21

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 1973 229
2014 1964 229

overgangsregeling zij-instromers Vlaams onderwijs

De beslissing van de Vlaamse regering om van nieuwe leraars hun ervaring vanuit de private sector te honoreren in het Vlaams onderwijssysteem, maakt een sterk discriminerend onderscheid tussen personeelsleden. 'Zij-instromers' die net voor 1 september 2014 begonnen zijn, krijgen 0 jaren ancienniteit en deze die na 1 september 2014 instappen in het systeem en  beginnen lesgeven, krijgen 20 jaren ancienniteit. Tevens worden 'vroegere uitstromers' beloond als ze terugkomen. Instromers die (net) voo

Gemaakt: 2014-04-24

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 228 227
2014 228 227