1/3 is de MAX

De private huurders vragen een uitbreiding van de huursubsidies voor private huurders zodat niemand nog meer dan 1/3 van zijn inkomen aan woonkosten moet betalen. Voor de toekenning is enkel het belastbaar gezinsinkomen doorslaggevend, (vergelijkbaar met inkomensgrenzen voor sociale huur) . Voor de laagste inkomens moet de 1/3 verlagen tot 1/5. Huursubsidie
moet gekoppeld worden aan de kwaliteit van de huurwoning (verplicht conformiteitsattest) en aan de hoogte van de huurprijs (richthuurprijs, rationele bezetting…). Als een verhuurde woning niet voldoet, eisen we dat de verhuurder het subsidiebedrag moet aftrekken van de huur tot de woning conform is.