1/3 is de MAX

De private huurders vragen een uitbreiding van de huursubsidies voor private huurders zodat niemand nog meer dan 1/3 van zijn inkomen aan woonkosten moet betalen. Voor de toekenning is enkel het belastbaar gezinsinkomen doorslaggevend, (vergelijkbaar met inkomensgrenzen voor sociale huur) . Voor de laagste inkomens moet de 1/3 verlagen tot 1/5. Huursubsidie
moet gekoppeld worden aan de kwaliteit van de huurwoning (verplicht conformiteitsattest) en aan de hoogte van de huurprijs (richthuurprijs, rationele bezetting…). Als een verhuurde woning niet voldoet, eisen we dat de verhuurder het subsidiebedrag moet aftrekken van de huur tot de woning conform is.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Huurderssyndicaat toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...