Populairste petities van 2014 - Belgium

  • Land: Belgium
  • Taal: Dutch
Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | 12 maanden | Dit jaar (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

loopweide voor onze honden in stad Roeselare

Beste hondenbaasjes , zoeken jullie ook naar een afgebakend terrein om je viervoeter eens te laten lopen zonder andere mensen te hinderen , een plaats waar enkel mensen met een gezamenlijke passie samenkomen , en niet meer kilomters ver te rijden naar randgemeenten waar het nu wel kan teken dan aub deze petitie zodat wij hier werk kunnen van maken bij de bevoegde instanties

Gemaakt: 2014-02-20

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 351 328
2014 349 326

Petitie voor een eerlijke verloning van zelfstandige vroedvrouwen

Eerstelijns gezondheidszorg, de beste zorg voor moeder en kind, staat op het spel aangezien de RIZIV-tarieven voor zelfstandige vroedvrouwen ondermaats zijn. Wist je dat voor een huisbezoek na je bevalling, dat minstens 1 uur duurt, je als klant 25 euro betaalt, maar de geconventioneerde vroedvrouw slechts 8 euro netto over houdt? Wist je dat bij een eerste bevalling je makkelijk tien tot veertien uur weeën hebt voor de persfase aanbreekt, maar het RIZIV voor het begeleiden van die arbeid slecht

Gemaakt: 2013-07-08

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 3690 3430
2014 349 326

Carl Huybrechts van het scherm. Liever nu, dan morgen!

Telkens als dhr Huybrechts Carl, supporter van het terziele gegane Beerschot AC, scoren op zondag presenteert op de Antwerpse regionale zender ATV, vindt hij het nodig om RAFC te kleineren. Royal Antwerp Football Club is nochtans de enigste actieve profclub uit de stad Antwerpen. Ondanks hun 10de opeenvolgende jaar in tweede klasse, blijft de club bijna 135 jaar strijdvaardig. WIJ als trouwe Antwerpfans vinden het dan ook niet kunnen dat dhr Huybrechts Carl week na week een platform krijgt op de

Gemaakt: 2014-03-31

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 328 323
2014 328 323

S.O.S. PASSERELLE RONSE

De Passerelle is een prachtige historische voetgangersbrug (anno 1888) over de spoorweg in Ronse. Dit beschermd monument werd 10-tallen jaren verwaarloosd door Infrabel. GEVOLG Door de herstellingswerken steeds uit te stellen wordt deze brug nu gewoon afgesloten. Zeker tot... 2016 (!!!). Citaat uit het Nieuwsblad: “De restauratie van de brug is voorzien vanaf 2016. 'Afhankelijk van het verloop van de studie en de beschikbare budgetten.' ”Dus voor Infrabel is dit geen prioriteit, zelfs 2016 wordt

Gemaakt: 2014-07-11

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 389 386
2014 324 322

Dierenmishandeling ? Wij zijn het zat !!!

Jaarlijks worden er honderden zo niet duizenden dieren mishandeld. Ponypletten, animal crushing, honden vastbinden aan een boom, verdrinken, doodslaan, katten in de fik steken, uithongeren, verwaarlozing, lusten botvieren op paard, pony en/of schaap, kortom..............alles kan in Nederland.Eigenlijk teveel om op te noemen, de mens is nu eenmaal erg vindingrijk als het op mishandeling aan komt !Maar goed, feit is dat de daders zelden achterhaald worden en worden ze wel achterhaald, zijn de st

Gemaakt: 2014-01-02

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 3268 468
2014 2792 319

Kris Peeters: Geen erkenning voor Ani-Zoo

Ani-zoo, de vereniging van grootschalige verkopers en importeurs van vaak buitenlandse honden (met in het bestuur de eigenaars van oa Animal Express, De Brabandere, Woefkesranch), heeft bij het departement landbouw van de Vlaamse Overheid een aanvraag ingediend om erkend te worden als fokkerijvereniging in vereenvoudigd beheer. Als Vlaanderen Ani-zoo erkent onder het Vlaamse fokkerijbesluit zal Ani-zoo vrij spel krijgen om in eigen beheer de leden (en dus de beruchte namen Animal Express, Woefke

Gemaakt: 2013-12-27

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 971 699
2014 478 319

verzoekschrift gewaarborgd openbaar vervoer

Geachte voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Met dit verzoekschrift vragen wij u een wettelijk kader te scheppen om de dienstverlening bij het openbaar vervoer beter te waarborgen. Sinds december 2011 hebben we meerdere pogingen ondernomen om via petitie (>26000 handtekeningen) de spoorvakbonden tot verantwoordelijkheidszin naar de samenleving in ’t algemeen en de treingebruikers in het bijzonder aan te moedigen, maar vonden daar tot op vandaag helaas geen gehoor. We hebben be

Gemaakt: 2014-06-30

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 317 316
2014 317 316

Tegen de ongelijke ophaling huisvuil in Nieuwpoort!

Recent besliste het stadsbestuur van Nieuwpoort om voortaan, met uitzondering van het stadscentrum en Nieuwpoort-Bad, het restafval tweewekelijks op te halen. Ongehoord, vinden wij! Via deze petitie wensen wij duidelijk te maken dat een eenzijdige beslissing van het stadsbestuur om te snoeien in de dienstverlening naar de bewoners toe allerminst geapprecieerd wordt. Wij hopen dan ook een herziening van deze beslissing te bekomen of een oplossing te verkrijgen waar alle getroffenen mee akkoord zi

Gemaakt: 2014-01-05

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 312 312
2014 312 312

Asse slibt dicht !

Zij die dagelijks de Assese wegen "trotseren" stellen het vast: het wordt sti...laan onmogelijk om het centrum van de gemeente te bereiken of de gemeente te doorkruisen... De maat raakt stilaan vol ! Als bewoner van één van de toegangswegen van Asse zie ik de files niet alleen langer worden, maar ook langer duren... Tot een jaar geleden was Asse een "no go-zone" tijdens de spitsuren, nu is het ook aanschuiven tijdens de "daluren" en zelfs in het weekend! De gemeenteleiders maken echter werk van

Gemaakt: 2014-01-20

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 339 339
2014 310 310

Geen sneltram langs westkant A12 in Meise

Het Actiecomité Sneltram A12 West ijvert voor het herzien van de inplanting van de sneltrambedding Boom-Brussel aan de westkant van de A12 in Meise. Dit tracé noodzaakt een groot aantal onteigeningen van huizen en tuinen en zal in de dorpskernen aanzienlijke geluids- en verkeersoverlast veroorzaken. Bij gebrek aan een gepast mobiliteitsplan in de plannen van De Lijn zal de dagelijkse verkeerschaos in Meise alleen maar toenemen. De verkeersveiligheid van de inwoners - en in het bijzonder van de v

Gemaakt: 2014-10-06

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 340 337
2014 309 309